Hjälp att hitta medlem

Område / ort:
Här väljer Du den ort eller region där Du vill att företaget skall ha sin hemvist. Observera att de flesta företag som tillhör Stockholms Byggmästareförening har hela länet som sitt verksamhetsområde. Väljer Du region, (de 7 första alternativen) så är de indelade efter de kommuner som vi ansett ligga inom respektive region. Stockholms Kommun ingår i Stockholm Norr. Att notera är att det blir allt fler företag som har sin hemvist i övriga landet men bedriver sin huvudsakliga byggverksamhet i Stockholm.

Bransch / inriktning:
Våra medlemsföretag har olika inriktningar på sin verksam- het. Här kan Du välja företag som har den inriktning som bäst täcker Ditt behov. När det gäller företag som tillhör Gotlands Byggmästareförening så är det inte alla företag som uppgivit någon inriktning.

Entreprenadstorlek:
Här kan Du välja företag som åtar sig entreprenader upp till en viss storlek. Är det en lite mindre entreprenad som skall utföras kanske det är onödigt att vända sig till ett företagsom utför de allra största entreprenaderna. Att notera är att inte alla företag har lämnat uppgift om entreprenadstorlek, så dessa får Du inte med om Du väljer något annat alternativ än Alla. Notera också att det bara är företaget inom det angivna intervallet Du får med, ex. väljer Du intervallet 0 - 5 miljoner kronor får Du inte med företag i intervallet 0 - 25 miljoner kronor fast de ju också utför entreprenader under 5 miljoner kronor.

Medlem i:

Här kan Du välja att ta med företag som bara tillhör någon av de Byggmästareföreningarna som ingår i Region Öst, Stockholm, Södertälje och Gotland.

Tag bara med företag som även utför arbeten åt privatpersoner:
För privatpersoner - "egnahemmare" - kan det vara bra att kunna utesluta företag som ändå inte åtar sig entreprenader åt privatpersoner, därför har vi lagt till möjligheten att kryssa i denna ruta.

Företagsnamn:
Söker Du något speciellt företag? Skriv några bokstäver som Du vet ingår i namnet och klicka på Sök så får Du upp alla företag som innehåller dessa bokstäver.