Tillbakablick

Gotland är en ö med många byggföretagare. De flesta är så kallade småskuttar, men här finns också byggföretag som kan konkurrera med de större jättarna om prestigefyllda entreprenader. Kompetens och lokal kännedom väger tungt på ön. Byggmästareförening har gotlänningarna haft sedan 1932, men det har inte varit en spikrak väg.

Det fanns nämligen en tid när Gotland hade två byggmästareföreningar. Den äldsta, Visby Byggmästareförening, med minst antal medlemmar (6 stycken) var den som fick sluta avtal med Byggnadsarbetareförbundet. Den andra, Gotlands Byggmästareförening, som hade 13 medlemmar var en ren branschorganisation, och företrädde egentligen byggföretagen på landsbygden.På fastlandet knorrade den centrala organisationen Svenska Byggnadsindustriförbundet och rekommenderade artigt (men bestämt) att de två nog borde gå samman. Så blev det också. 1965 satte sig medlemsföretagen i de båda organisationerna ner och snickrade ihop gemensamma stadgar.

Sex paragrafer fick byggarna ihop innan de drog vidare till stadshotellet för att fira att den nya Gotlands Byggmästareförening nu hade 19 medlemmar och var enad och stark.

Framväxten av verksamheten inom Gotlands Byggmästareförening präglas under de kommande åren av ekonomisk klokskap. Den fösta lokalen är en nergången postexpedition som måste renoveras, och mycket av inredningen fick föreningen från självaste ordförande Arthur Persson, som ändå höll på att avveckla sin egen byggfirma och inte behövde särskilt mycket kontorsmöbler längre. Verksamheten gick också så bra att medlemsavgiften kunde sänkas rejält redan andra året.

Ett år senare 1967 växte föreningen ur sina lokaler i postexpeditionen och hade råd att flytta till det ståndsmässiga Säveska huset från 1200-talet på Bremergränd 4 i Visby. Där finns föreningen än idag. Och det är nog ingen överdrift att påstå att gotlänningarna därmed har det fräckaste föreningskontoret i landet. Helt unikt, och älskat av medlemmarna som köpte fastigheten 1970 för 365 000 kronor.

Det var gotländskt byggrally hela 70-talet. Cementa byggde fabrik och projektet räknades till de största i Sverige. Lönerna på Gotland ökade med 21 procent (11 procent i riket).

Löneglidningen bemästrades och gotlänningarna gick in i 80-talet med rikets i genomsnitt yngsta kår av byggnadsarbetare, med kronisk arbetslöshet som följd innan nästa högkonjunktur satte fart.Men den kommer för sent till Gotland. Den inhemska byggarbetskraften har flytt till fastlandet, och när det vänder 990 är det bara ett par år kvar innan hela Sverige går i baklås och byggstoppet är ett faktum.

När bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggentreprenörerna år 2000 omorganiseras, blir rikstäckande, och byter namn till Sveriges Byggindustrier (BI), vill gotlänningarna inte vara med. Tillsammans med Stockholms och Södertälje Byggmästareföreningar bildar de i stället Region Öst inom BI, men förblir självständig byggmästareförening i samverkan.