Gotlands Byggmästareförening

Gotlands Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag på Gotland och grundades 1932. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Föreningens verksamhet bedrivs i nära samarbete med Stockholms Byggmästareförening. På det sättet får medlemmarna både den stora föreningens fördelar med resurser och specialisthjälp och den lilla föreningens möjligheter till personliga kontakter med övriga medlemmar. Föreningen har drygt 30 medlemmar.

Byggmästareföreningarna samarbetar med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av Sveriges Byggindustrier region Öst och branschfrågorna av Gotlands Byggmästareförening.

Stockholms och Gotlands Byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

Rätt kurser för byggbranschen

För att se kurser som ges på Gotland - välj ort här.

Gotland-2B.jpgGotland-1B.jpg