Fair Play Bygg

Hjälp oss att göra byggbranschen sundare och arbetsplatserna tryggare. Fair Play Bygg tar emot tips med information om misstankar om brottslig verksamhet och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Detta gör vi för att byggbranschen ska bli sundare och arbetsplatserna tryggare.

Lämna information i formuläret på:
www.fairplaybygg.se

Om Fair Play Bygg

Verksamheten inom Fair Play Bygg startades den 19 februari 2016 och syftar till att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen.

Fair Play Bygg granskar och värderar inlämnad information. Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor. Sammanställer information för att förenkla myndigheternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen.

Fair Play Bygg drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

Vi tar emot tips om pågående

  • Fusk med arbetsgivaravgifter
  • Mutor
  • Utpressning
  • Svartarbete
  • Organiserad svart arbetskraft
  • Korruption
  • Skattefusk
  • Bedrägerier
  • Medarbetare utan arbetstillstånd
  • Allvarligare arbetsmiljöbrott

Som tipsare kan du vara anonym

Vi behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Men för att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare. Din kontaktinformation stannar hos Fair Play Bygg och lämnas inte vidare såvida vi inte kommer överens om annat. Ett tips lämnat till Fair Play Bygg är inte detsamma som en polisanmälan.

Kontakt

Lämna information anonymt i formuläret på www.fairplaybygg.se.
Du kan också ringa 08-587 147 27.


Fair_Play_Bygg_-_arsrapport_2018.jpg

Fair Play Bygg - årsrapport 2018

Under 2018 lämnades 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och över 82 bearbetade tips om misstänkt brottslighet kunde lämnas vidare till olika myndigheter. Antalet inkomna tips ökade med 45 procent jämfört med 2017.

Ladda ner rapporten "Fair Play Bygg - årsrapport 2018"Fair_Play_Bygg_-_andra_arsrapporten2017_webb.jpg

Fair Play Bygg - andra årsrapporten, 2017

Under Fair Play Byggs andra verksamhetsår inkom över 140 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen och ett 50-tal bearbetade ärenden har lämnats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Ladda ner rapporten "Fair Play Bygg - andra årsrapporten"

fair_play_bygg_arsrapport2016.jpg

Fair Play Bygg - första årsrapporten, 2016

Rapport om erfarenheterna från det första årets arbete med Fair Play Bygg. I början av mars 2017 lämnades rapporten över till ansvarig minister Anders Ygeman.

Ladda ner rapporten "Fair Play Bygg - första årsrapporten"