Renovering utan rimlig nytta för konsument

En privatperson bad oss att lägga ett nytt trägolv i ett fritidshus. Huset hade stått övergivet i ett antal år och var i dåligt skick. Vi utförde det arbete kunden beställt, men nu vill kunden inte betala. Tydligen har en besiktningsman dömt ut huset på grund av kraftiga fuktskador och konstaterat att det är mer lönsamt att bygga ett nytt hus än att renovera det. Kan det verkligen stämma att vi inte ska få betalt?

Vid arbeten som utförs åt privatpersoner (konsumenter) har entreprenören en långtgående omsorgsplikt som bl.a. innebär att entreprenören ska ta till vara konsumentens intressen. Enligt 6 § konsumenttjänstlagen – som utgör en precisering av omsorgsplikten – ska entreprenören avråda konsumenter från att genomföra renoveringar som inte är till ekonomisk nytta. Det vill säga fall där föremålet för tjänsten enligt en objektiv och fackmässig måttstock kan sägas sakna ekonomiskt värde. Att lägga nya golv i ett hus i rivningsskick kan alltså vara en sådan tjänst som ni som entreprenör borde ha avrått från. Finns det starka skäl att anta att konsumenten då skulle ha avstått från tjänsten är konsumenten inte skyldig att betala. Entreprenören kan dock ha rätt till betalning fram till den tidpunkt när entreprenören borde ha insett att tjänsten var utan nytta (7 § konsumenttjänstlagen).

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 14-2019