Reklamationsfrist när inget är avtalat

För sex veckor sedan monterade vi nya fönster i en villa. Beställaren sa att hon var nöjd med vårt arbete och betalade vår faktura. Nu har hon ändrat sig och påstår att fönstren skulle öppnas utåt och inte inåt. Kan hon göra gällande fel nu trots att detta måste ha märkts direkt? Vi har inget avtal.

Även om ni inte skrivit något så har ni ett avtal. Däremot kan avtalsinnehållet bli svårt att fastställa. På frågan om reklamation skett i tid kan vi dock hitta svaret direkt i konsumenttjänstlagen. Enligt 17 § konsumenttjänstlagen är en konsument skyldig att reklamera ett fel inom skälig tid från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att felet upptäcktes ska alltid anses ha skett i rätt tid. Alltså har montaget reklamerats i tid och frågan blir istället om tjänsten är felaktig. Detta beror främst på vad som avtalats från början. Att beställaren först var nöjd och betalade för tjänsten är omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning. 

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 12-2019