Rätt att tillgodogöra sig material och varor

Vi har anlitats för att renovera köken i en hyresfastighet. Bland annat ska samtliga vitvaror bytas mot nya. I några av lägenheterna är befintliga vitvaror i bra skick. Vi vill ta tillvara de varorna för att sälja på en andrahandsmarknad. Beställaren påstår att vi inte får det för att det är hans egendom. Vad gäller? AB 04 är avtalat och arbetet utförs till ett fast pris.

En entreprenör har enligt AB 04 kap. 1 § 9 tredje stycket, utan att betala ersättning, rätt att använda eller tillgodogöra sig massor, material och varor som tas tillvara eller tas ut vid utförandet av entreprenaden. Om ni inte har avtalat om något annat har ni alltså rätt att tillgodogöra er och för egen räkning sälja de vitvaror som ska bytas ut. 

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 11-2019