Entreprenadjuridik för nybörjare

Entreprenadjuridik för nybörjare är en unik filmserie i fem delar för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik. Filmerna ger dig en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

Del 1 ”Omfattningen av kontraktsarbetena”

Denna regel hittar du i kapitel 1 § 1 och är en av de mest grundläggande och viktigaste i standardavtalen. Vi har i denna film valt att beskriva innebörden utifrån standardavtalet AB 04.
Del 2 ”Hinder och tidsförlängning”

Hinder är något av det vanligaste som kan ske på en byggarbetsplats och det blir mycket frågor kring hur man som part ska agera vid ett hinder och när en entreprenör har rätt till tidsförlängning. Denna film reder ut begreppen och försöker på ett enkelt sätt förklara innebörden av de så kallade hindersreglerna.
Del 3 ”ÄTA- arbeten”

ÄTA- arbeten uppstår i de flesta entreprenader. I denna film förklarar vi vad begreppet ÄTA- arbete innebär och hur du som entreprenör ska agera vid en eventuell ÄTA- beställning. Filmen utgår från regelverket i standardavtalet AB 04.
Del 4 ”Dagbok och byggmötesprotokoll”

Dokumentation och kommunikation är båda viktiga på en byggarbetsplats. Filmen förklarar vad begreppet dagbok och byggmötesprotokoll innebär och vad som bör framgå i den skriftliga dokumentationen.

 

Del 5 "Entreprenad- och upphandlingsformer"

Vi vill på ett pedagogiskt sätt tydliggöra skillnaderna mellan entreprenadformer och upphandlingsformer samt när de olika standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas.