Nya fel vid en efterbesiktning

Vid en efterbesiktning har besiktningsmannen i utlåtandet från besiktningen tagit upp nya fel. Dessa fel har inte tagits upp tidigare vid någon besiktning eller på något annat sätt. Får besiktningsmannen i utlåtandet från en efterbesiktning ta upp nya fel på detta sätt? Standardavtalet AB 04 ingår i det aktuella entreprenadavtalet.

En efterbesiktning vid en entreprenad där man avtalat om AB 04 får påkallas av beställaren eller entreprenören. Besiktningen ska ske utan dröjsmål efter att påkallandet skett och efter att entreprenören uppger sig ha avhjälpt de aktuella felen eller efter den tid inom vilken entreprenören skulle ha avhjälp felen. Syftet med efterbesiktningen är att komma fram till om ett eller flera tidigare konstaterade fel har avhjälpts eller inte och inte att hitta nya fel. Vid en efterbesiktning ska alltså inga nya fel tas upp i utlåtandet från besiktningen.  

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 14-2019