Entreprenadjuridisk litteratur

Nedan har vi samlat ett antal tips på litteratur som är av värde när man vill få svar på en fråga eller lösa ett problem som rör entreprenadjuridik eller offentlig upphandling eller om man vill öka sin kunskap inom dessa områden. Vi har tagit med litteratur som går att köpa i dagsläget. Förutom denna litteratur finns därför även äldre litteratur som inte längre går att köpa men som också kan vara av värde. Vi har till exempel inte heller tagit med AMA-böckerna, vilka förstås är av stor vikt för den som arbetar med entreprenadjuridik och dylikt.

Entreprenadjuridik

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06
Andersson Eilert, Hedberg Stig
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06, ÄTA-arbeten
2013

Partnerskap – Om kontraktens utformning vid partnering och liknande former av utökad samverkan i byggsektorn
Bjerle Håkan
kommersiella entreprenader; utökad samverkan
2014

Construction Management – Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt
Björklund Nicklas, Henriksson Richard
kommersiella entreprenader; construction management
2016

BKKs handledning för samordnad generalentreprenad – Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor
Byggandets Kontraktskommitté
kommersiella entreprenader, samordnad generalentreprenad
2011

Entreprenadbesiktning BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06
Byggandets Kontraktskommitté
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06 kap 7, besiktning
2009

Boken om ABK
Carenholm Staffan, Lundenmark Lars
ABK 09
2010

Entreprenadrätt: en introduktion till AB 04
Degerfeldt Peter, Åhl Lennart
kommersiella entreprenader, AB 04
2016

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken
Deli Robert
kommersiella entreprenader
2017

Konsultansvar
Elfström Jan, Ashton Lars Erik
2018

Samlade störningskrav
Gentele Oskar
kommersiella entreprenader
2019

Ansvar inom entreprenadjuridiken
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 09 och konsumenttjänstlagen; ansvar
2011

Besiktningsjuridik – entreprenadjuridiska frågor i anslutning till entreprenadbesiktning
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABS 09, RO 05 och konsumenttjänstlagen; besiktning
2010

En väg till bättre avtal
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09
2013

Entreprenadjuridik – Anvisningar och råd
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06
2013

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09
Hedberg Stig
En kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09.
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09
2010

Konsumententreprenader – konsumenttjänstlagens inverkan på byggsektorn
Hedberg Stig, Johansson Sture
konsumententreprenader, konsumenttjänstlagen och ABS 05
2008

Besiktning av entreprenader AB 04 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga ”Lathund för egenkontroll”
Holmgren Roland, Pedersen Jens, Ulvegård Jan, Wågström Lennart
kommersiella entreprenader, AB 04 kap 7, besiktning
2007

Besiktning av entreprenader ABT 06 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga ”Lathund för egenkontroll”
Holmgren Roland, Pedersen Jens, Ulvegård Jan, Wågström Lennart
kommersiella entreprenader, ABT 06 kap 7, besiktning
2007

Entreprenadjuridik – förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering
Höök Rolf
kommersiella entreprenader
2008

Entreprenadjuridiska uppsatser
Johansson Sture
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06
2008

Entreprenadrätt och praktik
Johansson Sture
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06
2007

Konsumenttjänstlagen – En kommentar
Johansson Svante O
En kommentar till konsumenttjänstlagen.
konsumententreprenader, konsumenttjänstlagen
2013

Entreprenad- och konsulträtt
Liman Lars-Otto, Sahlin Claes, Peterson Martin, Kåvius Niklas 
kommersiella entreprenader
2016

Limans krönikor om byggjuridik – Bygginfo PM 2005-2013
Liman Lars-Otto
2013

Kommentarer till ABM 07
Linander Bo, Rådberg Åke
En kommentar till ABM 07.
ABM 07, inköp
2008

Paragrafer för praktiker – Entreprenadjuridik för byggsektorn
Lundgren Robin
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABS 09 och konsumenttjänstlagen
2011

Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer
Ossmer Per, Wollsén Magnus
kommersiella entreprenader, ABT 06, totalentreprenader
2007

Byggjuridik i praktiken
Rådberg Åke
2017

Entreprenören och entreprenaden – Några centrala frågor i AB 04
Rådberg Åke
En kommentar till AB 04.
kommersiella entreprenader, AB 04
2011

Rättsfallsguiden – 173 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten
Sahlin Claes, Peterson Martin, Andersson Maria, Vo Lilian
Kommersiella entreprenader, konsumententreprenader, konsulträtt, offentlig upphandling m.m.
2018

AB 04 En kommentar
Samuelsson Per
Kommersiella entreprenader, AB 04
2016

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument
Samuelsson Per, Arvidsson Niklas
Konsumententreprenader; konsumenttjänstlagen, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17
2018

Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden
Samuelsson Per
kommersiella entreprenader, AB 04
2011

Entreprenadjuridik - 30 vanliga entreprenörfrågor
Schedin Fredrik
2013

Entreprenörens aviseringsplikt
Schedin Fredrik, Edelman Viktoria
2017

Entreprenörens rätt till ersättning - 30 vanliga frågor kring betalning inom byggsektorn
Schedin Fredrik
2016

Störningar i byggentreprenaden – Juridikens tillämpning
Schedin Fredrik, Sjöström Elin
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06, störningar
2014

Juridik för byggingenjörer, Entreprenad- och konsultavtal
Szekér Kamill
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09
2013

300 frågor och svar om entreprenadjuridik
Svensk Byggtjänst
2019

Att upphandla byggprojekt
Söderberg Jan
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABS 09
2011

Entreprenadförsäkring – I anslutning till Byggsektorns standardavtal AB och ABT
Ullman Harald
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06; försäkring
2017


Offentlig upphandling

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF
Asplund Anders, Ehn Magnus, Johansson Daniel och Olsson Erik
2012

Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
Bergqvist Per-Ola, Hane John och Johansson Sture
2012

Lag om offentlig upphandling - en kommentar
Falk Jan-Erik
En kommentar till lagen om offentlig upphandling.
2014

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar
Falk Jan-Erik
En kommentar till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
2010

Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV
Forsberg Niclas
2019

Vinnande anbud – Så lyckas du i offentliga upphandlingar
Josephson Magnus och Wenström Eva
2012

Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Pedersen Kristian
2019

Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, Utg 4
Rosén-Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Piper Catharina och Willquist Henrik
En kommentar till lagen om offentlig upphandling.
2020

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) – En kommentar
Rosén-Andersson Helena, Hallberg Olof, Willquist Henrik, Norlén Hugo, Näslund Johanna och Piper Catharina
2015

Offentlig upphandling – en introduktion
Sundstrand, Andrea
2013