Fråga juristerna

Byggmästareföreningens entreprenadjurister besvarar tillsammans med entreprenadjuristerna på Sveriges Byggindustrier frågor om entreprenadrätt under en egen spalt i tidningen Byggindustrin. Syftet med frågespalten är att belysa svaren på vanligen återkommande frågor om entreprenadrätt från entreprenörer och allmänhet.

Om du har en egen fråga så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Kategorier

Intresserad av ett särskilt ämne? Du kan sortera frågorna efter nedanstående kategorier.

Alla (349)
Avtal (81)
Besiktning (31)
Ekonomi (53)
Fel i entreprenaden (34)
Garantier (15)
Konsumentfrågor (29)
Offentlig upphandling (41)
Pris (34)
Tider (28)
Övrigt (13)
 • Reklamationsfrist när inget är avtalat

  För sex veckor sedan monterade vi nya fönster i en villa. Beställaren sa att hon var nöjd med vårt arbete och betalade vår faktura. Nu har hon ändrat sig och påstår att fönstren skulle öppnas utåt och inte inåt. Kan hon göra gällande fel nu trots att dett

 • Preskriptionsavbrott

  Vi gjorde en badrumsrenovering åt en bekants lillasyster för sex år sen. Samtidigt som vi fakturerade blev hon av med jobbet. Vi ville vara snälla och lät henne vänta med betalningen. Efter två år skickade vi en påminnelse på fakturan och hon betalade mat

 • Vite av UE vid jämkat vite till beställare?

  Det har uppstått försening i vår entreprenad. Förseningen är orsakad av vår underentreprenör. Beställaren tog entreprenaden i bruk innan vi var klara och vårt vite till beställaren jämkades därför från 1 % till 0,5 % av kontraktssumman. Innebär det att vi

 • Avhjälpande eller prisavdrag vid fel materialval?

  Vi har byggt ett hus åt en konsument. I avtalet står det att tätskiktet ska vara av ett annat fabrikat än det vår underentreprenör har använt. Båda fabrikaten är godkända av GVK och är i övrigt likvärdiga. Vår beställare kräver nu att vi ska byta tätskikt

 • Rätt att tillgodogöra sig material och varor

  Vi har anlitats för att renovera köken i en hyresfastighet. Bland annat ska samtliga vitvaror bytas mot nya. I några av lägenheterna är befintliga vitvaror i bra skick. Vi vill ta tillvara de varorna för att sälja på en andrahandsmarknad. Beställaren påst

 • Underentreprenörens ansvar för försening - vite eller skadestånd

  Vi har utfört en totalentreprenad. Entreprenaden blev inte färdig i tid och vi har fått betala ett förseningsvite till vår beställare. Det är vår UE som har orsakat förseningen. Vi vill därför att vår UE ska ersätta oss för vitet som vi har betalat. Är de

 • Är CM-bolag att betrakta som huvudentreprenör?

  Vi har fått ett CM-uppdrag (Construction management) av ett kommunalt bostadsföretag som innefattar såväl projektledning som byggledning med ABK 09 som standardavtal. I vårt uppdrag ingår att bistå beställaren vid upphandlingen av ca 25 olika entreprenöre

 • Avtal om vite utan procentsats

  Vi har renoverat ett trapphus åt en fastighetsägare. I vårt avtal står att förseningsvite ska utgå enligt ABT 06 kap 5 § 3. Men någon procentsats eller något belopp som ska utgå i vite vid en eventuell försening anges inte. Vi blev försenade med tre vecko

 • Index utan avtal?

  Vi har ingått ett entreprenadavtal med en beställare där vi kom överens om ett timpris för våra yrkesarbetare. Entreprenaden är nu inne på sitt tredje år och vår faktiska kostnad för yrkesarbetarna har ökat. Beställaren är ointresserad av att omförhandla

 • Tolkning av avtal om riktkostnad med incitament

  Vi har en fråga om ”vinstdelning” som dykt upp när det gäller ett avtal om en totalentreprenad på löpande räkning med riktkostnad och incitament. Om slutkostnaden blir lägre än riktkostnaden ska vi som totalentreprenör enligt avtalet utöver slutkostnaden

 • Skador på entreprenaden på grund av blåst

  Vi håller på med en fasadrenovering och har avtalat om att AB 04 ska gälla för entreprenaden. Nyligen drog ett oväder förbi och vår ställning välte och skadade en av oss renoverad fasad. Är det vi eller vår beställare som ansvarar gentemot den andre för d

 • Hämta fler