Fråga juristerna

Byggmästareföreningens entreprenadjurister besvarar tillsammans med entreprenadjuristerna på Sveriges Byggindustrier frågor om entreprenadrätt under en egen spalt i tidningen Byggindustrin. Syftet med frågespalten är att belysa svaren på vanligen återkommande frågor om entreprenadrätt från entreprenörer och allmänhet.

Här kan du läsa alla frågor och svar. Om du är intresserad av en specifik fråga, kan du också använda sökrutan nedan.

Om du har en egen fråga så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Kategorier

Intresserad av ett särskilt ämne? Du kan sortera frågorna efter nedanstående kategorier.

Alla (338)
Avtal (76)
Besiktning (31)
Ekonomi (51)
Fel i entreprenaden (32)
Garantier (15)
Konsumentfrågor (29)
Offentlig upphandling (41)
Pris (34)
Tider (27)
Övrigt (11)
 • Fel färg i klassrummet

  Vi har nyligen avslutat en omfattande renovering av en skola. Entreprenaden godkändes med några mindre anmärkningar. Men nu, två månader senare, har beställaren hört av sig och påstår att vi har målat tre klassrum i fel färg och måste komma tillbaka och m

 • Fel vid konsumententreprenad

  Vi har byggt en villa åt en konsument som nu en månad efter slutbesiktningen hävdar att det föreligger fel. Kan konsumenten åberopa felet? ABS 09 är avtalat.

 • Etableringsbesiktning avseende växter vid markentreprenad

  Vi har anlagt en ny innergård åt en bostadsrättsförening. Vi har även planterat ett antal växter på innergården. Besiktningsmannen påstår vid slutbesiktningen att det ska vara en etableringsbesiktning efter 6 månader och att vi är ansvariga för skötsel av

 • När anses part fått del av besiktningsutlåtandet?

  Vi har på mejlen fått en bilaga (BILAGA SB BYGG 1) till utlåtande över slutbesiktning i en utförandeentreprenad. Vi håller inte med besiktningsmannen om några av de fel som har antecknats och överväger därför att begära överbesiktning. Hur lång tid har v

 • Entreprenörsansvar för lönefordringar

  Vad innebär entreprenörsansvaret och hur påverkar det mina pågående entreprenader? Jag arbetar vanligtvis som generalentreprenör och anlitar regelbundet underentreprenörer. Behöver jag göra något särskilt nu?

 • Gäller bevattningsförbud framför ingånget avtal?

  Vi har efter en godkänd slutbesiktning av en markentreprenad även åtagit oss skötsel av de växter som vi har planterat i entreprenaden. I skötseluppdraget, som är på 2 år, ingår bevattning. Under den torra sommaren har kommunen fattat beslut om bevattning

 • Skillnaden mellan material och varor

  I ett entreprenadavtal som vi har med en kommun ingår standardavtalet AB 04. Enligt AB 04 är garantitiden två år för material och varor. Men i entreprenadavtalet har vi särskilt avtalat om att garantitiden för varor istället ska vara fem år. Eftersom gara

 • Har inte kommunen begått avtalsbrott?

  Vi lämnade anbud i en upphandling avseende byggnation av en fritidsgård. Vi fick så småningom ett tilldelningsbeslut från kommunen med besked om att vi hade vunnit upphandlingen. Men sedan hörde en annan entreprenör av sig till kommunen och invände mot fö

 • Rätt till betalning även utan skriftligt avtal

  Vi har utfört måleriarbeten på en entreprenad under våren. Generalentreprenören vägrar nu betala och påstår att vi aldrig har ingått avtal. Vi skrev inget kontrakt, men diskuterade priset och tidplanen för när arbetet skulle utföras. Tidplanen följde vi s

 • Ingår byggnadsställningar i avtal med fast pris?

  Vi håller på med fasadarbeten åt en bostadsrättsförening. Vi har avtalat om AB 04 och en fast kontraktssumma. Under flera månader har vi dock fakturerat särskilt för de ställningar vi använder. Men nu vill bostadsrättsföreningen inte längre betala för des

 • Försening på grund av sena byggnadsställningar

  Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Har vi enligt AB 04 rätt till tidsförlängning p.g.a. detta?

 • Hämta fler