Fråga juristerna

Byggmästareföreningens entreprenadjurister besvarar tillsammans med entreprenadjuristerna på Sveriges Byggindustrier frågor om entreprenadrätt under en egen spalt i tidningen Byggindustrin. Syftet med frågespalten är att belysa svaren på vanligen återkommande frågor om entreprenadrätt från entreprenörer och allmänhet.

Om du har en egen fråga så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Kategorier

Intresserad av ett särskilt ämne? Du kan sortera frågorna efter nedanstående kategorier.

Alla (353)
Avtal (81)
Besiktning (32)
Ekonomi (53)
Fel i entreprenaden (35)
Garantier (15)
Konsumentfrågor (31)
Offentlig upphandling (41)
Pris (34)
Tider (28)
Övrigt (13)
 • Får vi begära betalt för resor av konsument?

  Vi har renoverat ett badrum åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för resor. Har vi rätt att få betalt för våra resekostnader?

 • Kan beställaren innehålla ett belopp för fordran som gäller ett annat entreprenadkontrakt?

  Vi har utfört en tillbyggnad, ett storkök på totalentreprenad med ABT 06 som avtal. Entreprenaden slutbesiktigades och godkändes för två år sedan. Nu gör beställaren gällande ett väsentligt fel i denna tidigare entreprenad (för låg takhöjd) och kräver oss

 • Nya fel vid en efterbesiktning

  Vid en efterbesiktning har besiktningsmannen i utlåtandet från besiktningen tagit upp nya fel. Dessa fel har inte tagits upp tidigare vid någon besiktning eller på något annat sätt. Får besiktningsmannen i utlåtandet från en efterbesiktning ta upp nya fel

 • Renovering utan rimlig nytta för konsument

  En privatperson bad oss att lägga ett nytt trägolv i ett fritidshus. Huset hade stått övergivet i ett antal år och var i dåligt skick. Vi utförde det arbete kunden beställt, men nu vill kunden inte betala. Tydligen har en besiktningsman dömt ut huset på g

 • Reklamationsfrist när inget är avtalat

  För sex veckor sedan monterade vi nya fönster i en villa. Beställaren sa att hon var nöjd med vårt arbete och betalade vår faktura. Nu har hon ändrat sig och påstår att fönstren skulle öppnas utåt och inte inåt. Kan hon göra gällande fel nu trots att dett

 • Preskriptionsavbrott

  Vi gjorde en badrumsrenovering åt en bekants lillasyster för sex år sen. Samtidigt som vi fakturerade blev hon av med jobbet. Vi ville vara snälla och lät henne vänta med betalningen. Efter två år skickade vi en påminnelse på fakturan och hon betalade mat

 • Vite av UE vid jämkat vite till beställare?

  Det har uppstått försening i vår entreprenad. Förseningen är orsakad av vår underentreprenör. Beställaren tog entreprenaden i bruk innan vi var klara och vårt vite till beställaren jämkades därför från 1 % till 0,5 % av kontraktssumman. Innebär det att vi

 • Avhjälpande eller prisavdrag vid fel materialval?

  Vi har byggt ett hus åt en konsument. I avtalet står det att tätskiktet ska vara av ett annat fabrikat än det vår underentreprenör har använt. Båda fabrikaten är godkända av GVK och är i övrigt likvärdiga. Vår beställare kräver nu att vi ska byta tätskikt

 • Rätt att tillgodogöra sig material och varor

  Vi har anlitats för att renovera köken i en hyresfastighet. Bland annat ska samtliga vitvaror bytas mot nya. I några av lägenheterna är befintliga vitvaror i bra skick. Vi vill ta tillvara de varorna för att sälja på en andrahandsmarknad. Beställaren påst

 • Underentreprenörens ansvar för försening - vite eller skadestånd

  Vi har utfört en totalentreprenad. Entreprenaden blev inte färdig i tid och vi har fått betala ett förseningsvite till vår beställare. Det är vår UE som har orsakat förseningen. Vi vill därför att vår UE ska ersätta oss för vitet som vi har betalat. Är de

 • Är CM-bolag att betrakta som huvudentreprenör?

  Vi har fått ett CM-uppdrag (Construction management) av ett kommunalt bostadsföretag som innefattar såväl projektledning som byggledning med ABK 09 som standardavtal. I vårt uppdrag ingår att bistå beställaren vid upphandlingen av ca 25 olika entreprenöre

 • Hämta fler