Är CM-bolag att betrakta som huvudentreprenör?

Vi har fått ett CM-uppdrag (Construction management) av ett kommunalt bostadsföretag som innefattar såväl projektledning som byggledning med ABK 09 som standardavtal. I vårt uppdrag ingår att bistå beställaren vid upphandlingen av ca 25 olika entreprenörer och leverantörer (enligt LOU) i en så kallad delad entreprenad. Nu undrar vi vem som skulle betraktas som huvudentreprenör enligt den nya lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar?

Den nya lagen är tillämplig på entreprenadavtal som har ingåtts från och med den 1 januari 2019. Det ni har ingått med er beställare är ett konsultavtal (ABK 09) och således inte något entreprenadavtal. Men när ni bistår beställaren vid upphandlingen av den delade entreprenaden så kommer var och en av de upphandlade entreprenörerna att ha ett entreprenadavtal direkt med det kommunala bostadsföretaget. Dessa entreprenörer blir då sidoentreprenörer i förhållande till varandra. Därmed blir det sidoentreprenörerna som kan betraktas som huvudentreprenörer ifall de i sin tur skulle upphandla underentreprenörer.

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 10-2019