Du är här: Start

Entreprenadjuridik

Vi hjälper ditt företag i ärenden som berör den affärsjuridiska relationen mellan entreprenörer, beställare, leverantörer och konsulter. Som medlem får du en timmes kostnadsfri rådgivning. Vid fortsatt rådgivning/ärendehantering debiteras du ett reducerat arvode.  Välkommen att kontakta oss om du som medlemsföretag behöver entreprenadjuridisk hjälp under till exempel anbudsskedet, entreprenadtiden eller ansvarstiden.

Filmserie: Entreprenadjuridik för nybörjare

Entreprenadjuridik för nybörjare är en unik filmserie i fem delar för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik. Filmerna ger dig en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

Skarmklipp_2018-08-29_14.59.55.png

Till filmserien Entreprenadjuridik för nybörjare

Byggjuridik_2018.jpg

Vi tillhandahåller bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Juridiskt biträde vid tvist i domstol och skiljeförfarande
  • Avtalsgranskning
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling
  • Rättsutredningar till exempel kring hur en rättsregel ska tolkas
  • Rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling och bistånd vid överprövningar.

Entreprenadjuridiska_hjalpmedel3.jpg