Du är här: Start

Entreprenadjuridik

Vi hjälper ditt företag i ärenden som berör den affärsjuridiska relationen mellan entreprenörer, beställare, leverantörer och konsulter. Som medlem får du en timmes kostnadsfri rådgivning. Vid fortsatt rådgivning/ärendehantering debiteras du ett reducerat arvode.  Välkommen att kontakta oss om du som medlemsföretag behöver entreprenadjuridisk hjälp under till exempel anbudsskedet, entreprenadtiden eller ansvarstiden.

Rättsfallskollen

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsfomen, Bravidafallet och Takkupemålet etc. Men vad handlade rättsfallen egentligen om och vad blev domslutet?

Header_Rattfallskollen_utan_linje.jpg

Rättsfallskollen hjälper dig förstå hur lagar, regler och avtalstext kan tolkas och hur de påverkar enskilda affärsavtal. Här kan du hitta domar och läsa minireferat inom entreprenadrättens område. 

Till Rättsfallskollen

Filmserie: Entreprenadjuridik för nybörjare

Entreprenadjuridik för nybörjare är en unik filmserie i fem delar för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik. Filmerna ger dig en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

Skarmklipp_2018-08-29_14.59.55.png

Till filmserien Entreprenadjuridik för nybörjare

Byggjuridik_2018.jpg

Vi tillhandahåller bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Juridiskt biträde vid tvist i domstol och skiljeförfarande
  • Avtalsgranskning
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling
  • Rättsutredningar till exempel kring hur en rättsregel ska tolkas
  • Rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling och bistånd vid överprövningar.

Entreprenadjuridiska_hjalpmedel3.jpg