Byggjuridik - Notis 2018-06-05

Header_Byggjuridik-notis_HQ.jpg

2018-06-05

Ny version av Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 ersätter ABS 09

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS) är ett standardavtal som innehåller allmänna bestämmelser för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus åt privatpersoner. Till ABS hör även ett formulär för entreprenadkontrakt och ett formulär för ändringar och tilläggsarbeten, vilka kan användas om ABS ingår i ett entreprenadavtal. Dessa handlingar är ett bra stöd för både byggföretag och privatpersoner.

ABS samt formuläret för entreprenadkontrakt och formuläret för ändringar och tilläggsarbeten har nu kommit i nya versioner, där ABS 18 ersätter den tidigare versionen ABS 09.

Läs mer om ändringarna


Filmserie: Entreprenadjuridik för nybörjare

En unik filmserie för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister har släppt filmer som behandlar de vanligaste frågorna de får. Genom dessa filmer får du en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel. Filmerna tar upp omfattningen av kontraktsarbetena, hinder och tidsförlängning, ÄTA-arbeten samt dagbok och byggmötesprotokoll. 

Se hela filmserien Entreprenadjuridik för nybörjare

Entreprenadjuridik_for_nyborjare.JPG