Vad kostar ett medlemskap?

Byggmästareföreningen (BF) är en branschorganisation som inom ramen för Sveriges Byggindustriers (BI) verksamhet driver medlemmarnas frågor och för dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. Ett kombinerat medlemskap i Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen gör att du får en heltäckande service inom både arbetsgivar- och branschfrågor.

För företag med anställd personal är medlemskap i Sveriges Byggindustrier obligatoriskt vid tecknande av medlemskap i Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening.

Uppdatering pågår....

Avgiftssnurran som räknar ut vad det kostnadsmässigt innebär att vara medlem är under uppdatering. Kontakta Marie Dolk Persson vid frågor om medlemsavgiften.

Vill du bli medlem?

Uppfyller du medlemskriterierna kan du ansöka om medlemskap.

Läs mer om hur du ansöker på Bli medlem.