Vad kostar ett medlemskap?

Byggmästareföreningen (BF) är en branschorganisation som inom ramen för Sveriges Byggindustriers (BI) verksamhet driver medlemmarnas frågor och för dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. Ett kombinerat medlemskap i Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen gör att du får en heltäckande service inom både arbetsgivar- och branschfrågor.

För företag med anställd personal är medlemskap i Sveriges Byggindustrier obligatoriskt vid tecknande av medlemskap i Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening.

Beräkna kostnad för medlemskap

Lägg in företagets årslönesumma här:
KRONOR
Beräkna
Medlemsavgift
Medlemskap
Medlemskap kombinerat BF+BI
(Svenskt Näringsliv inräknat)
(U&R inräknat)
0
Medlemskap endast BI
(Svenskt Näringsliv inräknat)
0
Medlemskap endast BF
(U&R inräknat)
0

Serviceavgift Stockholm, Gotland

(för företag som har medlemskap i Sveriges Byggindsutrier)
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Stockholms Byggmästareförening
BF:s rekryterings- & utbildningsfond
Summa

Serviceavgift Stockholm, Gotland

Stockholms Byggmästareförening
BF:s rekryterings- & utbildningsfond
Summa (exkl. inträdesavgift)
Vänligen observera att inträdesavgift och årliga medlemsavgifter inte är inkluderade.

Vill du bli medlem?

Uppfyller du medlemskriterierna kan du ansöka om medlemskap.

Läs mer om hur du ansöker på Bli medlem.