Bli medlem

Vill du få hjälp av experter och tillgång till rabatterade kurser? Är du intresserad av kontakter med andra byggare, beställare och myndigheter?  Gör då som närmare 900 andra bygg-, anläggnings- och specialföretag - bli medlem i Byggmästareföreningen! 

Så går ansökningsprocessen till

När du ansöker om medlemskap i Byggmästareföreningen ser ansökningsprocessen olika ut beroende på om du avser att även bli medlem i Sveriges Byggindustrier. Ditt företag behöver först uppfylla våra medlemskriterier som är de samma som för Sveriges Byggindustrier. Efter ansökan beslutar Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustriers styrelse om ditt företag beviljas medlemskap eller ej. Har du anställd personal är ett medlemskap i Sveriges Byggindustrier obligatoriskt för att också vara medlem i Byggmästareföreningen.

Intresserad av att bli medlem? 

Uppfyller du medlemskriterierna och är intresserad av ett kombinerat medlemskap i Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustrier (som tecknar kollektivavtalet), fyller du i ansökan direkt på hemsidan.

Är du redan medlem i Sveriges Byggindustrier och vill ha ett kombinerat medlemskap? Kontakta Marie Dolk Persson.

Är mitt företag för litet? 

Byggmästareföreningarna har både små och stora företag som medlemmar. Majoriteten av medlemsföretagen har färre än 10 anställda.

Har du inga anställda kan du ansöka om medlemskap i enbart Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening.

Kombinerat medlemskap

I Stockholms och Gotlands län ansvarar Byggmästareföreningen (BF) för branschfrågorna och Sveriges Byggindustrier (BI) Öst för arbetsgivarfrågorna. Ett kombinerat medlemskap innebär att du får en heltäckande service inom både arbetsgivar- och branschfrågor med alla specialister samlade på ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10. Beräkna kostnaden för ditt kombinerade medlemskap