Du är här: Start

BF9K - certifieringssystemet för byggbranschen

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering med den stora skillnaden att företag bygger upp sitt BF9K-system utifrån de egna förutsättningarna. BF9K ger systematik och struktur i såväl byggprojekt som i företaget.

 

Anpassat till ditt företag

BF9K-systemet ger systematik och struktur i såväl byggprojektet som i entreprenörsföretaget. Ett effektivt företagsanpassat system som ger tid till byggservicen eller byggprojekten och därmed leder till en förbättrad ekonomi. BF9K-företagen ger sina medarbetare kompetenshöjning genom kunskapsrelaterade kurser.

Tredjepartscertifiering

DNV GL genomför certifieringarna och genomför årliga revisioner hos anslutna företag. På sätt garanteras att certifierade företag tillämpar systemet på rätt sätt vilket ökar kvaliteten och trovärdigheten gentemot beställare. Att certifiera sitt företag enligt BF9K gör att företagen lättare svarar upp mot de hårda kraven från samhälle och beställare.

 

ByggnadsarbetareBF9K_Wasastadens_Bygg1_12_ny.jpg

Mer om BF9K www.bf9k.se.