Arbetsmiljö

Arbetsmiljö omfattar i stort sett allting när vi är på arbetet. Även det som händer på vår fritid kan påverka vår arbetssituation. Inom byggbranschen finns stora risker att drabbas av ohälsa eller olycka på de tidspressade bygg- och anläggningsplatserna. Det gör att ansvarsfrågorna är ytterst viktiga att känna till. Med det som bakgrund och att det finns en omfattande lagstiftning runt arbetsmiljö, kan jag vara behjälplig att hitta de rätta svaren på arbetsmiljöfrågor.

Genom att erbjuda rådgivning, föredragningar, utbildningar, möten och besök avseende arbetsmiljö arbetar vi för att stötta medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier att uppnå säkra och trygga arbetsplatser.

Har du frågor om arbetsmiljö och säkerhet är du välkommen att kontakta mig på e-post
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se eller ring 0702-968 410

Ann-Charlotte_Rand.jpg

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare region Öst