Södertälje Byggmästareförening

Södertälje Byggmästareförening grundades 1936 av några eldsjälar. Vid årsmötet i mars 2018 fattades det slutliga beslutet att Södertälje Byggmästareförening upphör och går samman med Stockholms Byggmästareförening från den 1 april 2018.

Den gemensamma styrelsen för BI Södertälje och Södertälje Byggmästareförening konstaterade under våren 2017 att det på senare år blivit allt svårare att rekrytera medlemsrepresentanter till styrelsen. Behovet av en lokalförening har också blivit allt mindre eftersom medlemsföretagen är verksamma över ett större geografiskt område och inte bara lokalt i Södertälje.

Att Södertäljeföretagen blir medlemmar i Stockholms Byggmästareförening innebär inte några praktiska förändringar eftersom företagen i Södertälje sedan många år tillbaka fått sin service från kontoret på Wennerbergsgatan i Stockholm. Precis som tidigare arrangeras frukostmöten och informationsträffar i Södertälje för att göra servicen mer tillgänglig för medlemmarna.

Samordning av föreningsverksamheten i Södertälje och Stockholm (pdf)


Byggskola

Under två veckor i juni 2017 fick elever som gått ut årskurs åtta på kommunala skolor i Södertälje prova på olika yrken i byggbranschen.

Eleverna fick möjlighet att testa hur det är att arbeta som byggnadsplåtslagare, golvläggare, betongarbetare, takmontör, plattsättare, träarbetare, snickare, VVS-montör/rörmokare, murare och anläggningsarbetare. De fick även besöka byggarbetsplatser och träffa företagsrepresentanter.


Byggskolan är ett samarbete mellan Södertälje Byggmästareförening, Torekällgymnasiet, Södertälje kommun, Byggnads Stockholm-Gotland, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) Stockholm Gotland, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Tools.