Byggbiz

Byggbiz är föreningens tidning som berättar om vad som är på gång i branschen och fördjupar kunskapen om byggandets förutsättningar.

Byggbiz har en upplaga på cirka 5 000 exemplar och går, förutom till föreningens medlemsföretag, också ut till politiker och beslutsfattare i Stockholms län.

Vill du prenumerera på Byggbiz? Skicka ett mejl till: info@stockholmsbf.se.

Byggbiz 2019

Byggbiz_3-2019-webb.jpg

3/2019

Tema: Säkerhet i byggbranschen

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC: Antalet olyckor har halverats sedan storsatsning på säkerhet.

Reflektera i grupp: Diskutera säkerhet och öva praktiskt i byggbranschens nyligen invigda säkerhetspark.

Säkra bra arbeten: Behaviour Design Group har metoder för att utveckla säkra beteenden.

Hålla hela arbetslivet: Fokusera på det friska - ett råd från Caroline Evertsson på Galaxen Bygg.

Byggbiz_1-2019.jpg

2/2019

Jubileumsnummer: Stockholms Byggmästareförening firar 130 år i byggarnas tjänst.

Intervju med ordförande Anders Arfvén och vd Kristin Andersson om hur nya avtalet med Sveriges Byggindustrier ska skapa maximal medlemsnytta.

Hallå där! med tidigare vd:ar Lars Ihse och Elisabeth Martin.

Hur kämpar Fair Play Bygg för en sund bransch?

BF9K - ett beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet.

Byggbiz_1-2019.jpg

1/2019

Tema: Hållbar renovering och ROT-priset 2019

De fem nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019 presenteras.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, intervjuas om hur säkningen av ROT-avdraget påverkat branschen.

Bilan Danho, vd för Byggmästargruppen Stockholm och ledamot i Byggmästareföreningens ROT-utskott, berättar om vikten av teknisk kompetens vid renovering av miljonprogrammet.


Byggbiz 2018

Byggbiz_6-2018.jpg

6/2018

Tema: Ungas boendesituation i Stockholm

Stefan Runfeldt, bostadspotitisk utredare på Hyresgästföreningen, är en av författarna till rapporten "Unga vuxnas boende" som kommer ut vartannat år. Han intervjuas om hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut i Stockholms län och problematiken kopplad till hela samhällsutvecklingen.

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, menar att vi måste sänka trösklarna för unga att komma in på bostadsmarknaden och berättar om möjliga lösningar.

Byggbiz_5-2018.jpg

5/2018

Tema: Bostadsmarknad

Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert på WSP, intervjuas om hur Stockholm behöver jobba för en mer rörlig bostadsmarkna och hur långa flyttkedjor skapar positiva effekter för alla.

Staffan Grundmark, ordförande i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott och regionchef på Besqab, berättar om hur stabilitet är avgörande för ett ansvarsfullt bostadsbyggande.

Byggbiz_4-2018.jpg

4/2018

Tema: Tryggare bostadsområden

Tätt byggda städer är trygga städer, säger Jan Jörnmark som är en färgstark person i det offentliga samtalet kring bostäder och stadsplanering. Han är docent i ekonomisk historia i Göteborg, författare, krönikör och dokumentärfotograf av övergivna platser världen över. 

Britta Blaxhult, chef för mark- och projektförvärv på Einar Mattsson Projekt AB, berättar om hur Einar Mattsson jobbar för tryggare bostadsområden.

3/2018

Tema: Klimatförändringarna och byggbranschen

Pär Holmgren, välkänd meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar, intervjuas om klimat- och miljöfrågan i byggbranschen. Han berättar varför alla samhällsaktörer redan nu bör förbereda sig för 2050 och 2100.

Agneta Wannerström, Skanska, är projektledare för bygg- och anläggningssektorns färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Hon berättar om arbetet med färdplanen, dess innehåll och mål.

Byggbiz_2-2018.jpg

2/2018

Tema: Hållbarhet och ROT-priset 2018

De nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris presenteras.

Mattias Höjer, professor i miljö och framtidsstudier på KTH, intervjuas kring hur vi ska klara övergången till ett hållbart samhälle och lyfter fram yteffektivitet.

Jenny Fridolin, ny ordförande för Stockholms Byggmästareförenings ROT-utskott och ansvarig för social hållbarhet på NCC, berättar varför hon tycker att att ekologin är grunden för all form av hållbarhet.

Byggbiz_1-2018_webb.jpg

1/2018

Tema: Jämställdheten i byggbranschen

Mina Råman är en av 16 kvinnor på Ikanos snickarlärlingsprogram i Gustavsberg. Hon intervjuas om varför hon, mitt i karriären, valde att yrkesväxla och utveckla sin händighet.

Anders Leander, projektledare för lärlingsprogrammet Hentverkarna på Ikano Bostad, berättar om varför de startade Hentverkarna och varför det behövs fler kvinnor inom byggsektorn.


Byggbiz 2017

Byggbiz_6-2017_webb.jpg

6/2017

Tema: Ledarskap inom byggbranschen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, intervjuas om ledarskap inom byggbranschen och om hur hon i sin roll drar nytta av sina tidigare erfarenheter inom politiken, inte minst som infrastrukturminister.

Hans O Jacobsson, vd för Byggbranschens Ledarskapsinstitut (BLI), berättar om den skräddarsydda ledarskapsutbildningen för byggbranschen som BLI erbjuder.

Byggbiz_5-2017.jpg

5/2017

Tema: Modernisering av byggreglerna

Kurt Eliasson, ordförande för Kommittén för modernare byggregler, intervjuas om den optimala byggprocessen och kommitténs arbete med att se över regelverket inom byggsektorn.

Jenny Winblad, hållbarhetsansvarig på Bonava Sverige och ordförande i Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott, berättar om hur hon ser på dagens byggregler.

Byggbiz_4-2017.jpg

4/2017

Tema: Byggskola ska säkra återväxten inom byggbranschen

Byggskolan genomfördes för första gången under två veckor i juli med syftet att visa eleverna att det finns många olika yrken att välja bland inom byggbranschen. Sabine Egho var en av de 20 åttondeklassarna som fick en inblick i branschen.

Ana Ristic, studie- och yrkesvägledare på Brunnskolan i Södertälje, är intervjuad kring hennes arbete med Byggskolan.

Byggbiz_3-2017.jpg

3/2017

Tema: Digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

Olle Samuelsson, programchef för Smart Built Environment, är intervjuad i tidningen om digitalisering inom byggbranschen och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB, om hur Veidekke arbetar med digitalisering samt digitaliseringsinitiativet VCD - Virtual Design and Construction.

Byggbiz_2-2017.jpg

2/2017

Tema: ROT-priset och arbetsmiljö

De nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris presenteras.

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, berättar om arbetsmiljö och dolda risker i ROT-arbeten.

Kauno Grönberg, arkitekt på Janark Arkitekter och vinnare av ROT-priset 2016, sitter i år med i juryn för ROT-priset. Han berättar varför han är intresserad av ROT och vad han som jurymedlem kommer titta efter hos de nominerade till ROT-priset 2017.

Byggbiz_1-2017_webb-1.jpg

1/2017

Tema: Fair Play Bygg tar emot tips om brott i byggbranschen

Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, är intervjuad om projektet Fair Play Bygg som är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Jens Hoffmann, vd på Dipart, tröttnade på att se seriösa byggföretag konkurreras ut av kriminella verksamheten och fick då idén till projektet Fair Play Bygg.


Byggbiz 2016

Byggbiz_6-2016_webb.jpg

6/2016

Tema: Elektronisk personalliggare i byggbranschen

Margareta Hansson, vd på Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB, är intervjuad om hur det har gått att implementera elektronisk personalliggare i byggbranschen.

Conny Svenssson, nationell samordnare på Skatteverket, berättar om syftet med elektronisk personalliggare och ger synpunkten att lagstiftningen måste kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå för att få önskad effekt. 

Byggbiz_5-2016.jpg

5/2016

Tema: Konsekvenser av avvikelser från standardavtalen

Claes Risning är intervjuad om rapporten "Vad kostar avstegen?" som SBUF tagit fram på initiativ av Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott där Rising är ordförande. Även rapportens författare, Anders Kivijärvi, är intervjuad i tidningen.

Vd betonar i sin ledare att relationen mellan beställare och byggare är viktig att vårda och utveckla. 

Byggbiz_4-2016.jpg

4/2016

Tema: Future City - ungdomar får tävla om framtidens stadsplanering

Projektledaren för Future City, Ann-Charlotte Geissler, är intervjuad om tävlingen och syftet med att ungdomar på högstadiet är med och funderar i samhällsbyggnadsfrågor.

En av förra årets mentorer i Future City, arkitekten Niklas Zetterberg, berättar om vilken roll han hade och varför han tycker att det är viktigt att engagera unga i samhällsbyggnadsfrågor.

I ledaren uppmanar Elisabeth Martin att alla i branschen bör medverka till att inspirera framtiden samhällsbyggare. 

Byggbiz_3-2016.jpg

3/2016

Tema: ROT-priset firar 25 år

De nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris presenteras. Intervju med Jan Wejdmark, Newsec samt jurymedlem för ROT-priset: ROT-prisvinnaren ska vara ett föredöme.

Kalle Eriksson, Serneke Bygg Öst AB och ordförande för ROT-utskottet: Förutsätt alltid att det finns mögel för att undvika onödiga risker.

Byggbiz_2-2016_webb.jpg

2/2016

Tema: Framtid - ny rapport visar på trenderna inom byggbranschen

Intervju med Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, om byggbranschens stora utmaningar: hur facken och arbetsgivarorganisationerna ska lyckas enas kring kollektivavtal.

Madeleine Larsson, PA Consulting Group, om rapporten "Dags för byggbranschens aktörer att anpassa sig till framtiden?".

Byggbiz_1-2016-webb_Sida_1.jpg

1/2016

Tema: Lärlingssystemet - byggbranschen tar ansvar för återväxten

Intervju med lärlingen Therese Hellman och hennes handledare Markus Martinsson. Även Per Mangs som är ledamot i BYN Stockholm Gotland är intervjuad om lärlingssystemet.

Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier ger sin syn på behovet av utbildningar och vägval för elever. 


Byggbiz 2015

Byggbiz_6-2015_webb_framsida.jpg

6/2015

Tema parkering: Anpassade p-tal. Parkeringsavgift

Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd i Stockholms stad, är intervjuad om stadens nya riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal.

Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden i Solna stad, berättar om Solna som var först i landet med att införa parkeringsavgift överallt, dygnet runt, alla dagar i veckan. 

Byggbiz_5-2015_webb_Sida_1.jpg

5/2015

Tema: Sveby - branschstandard för energi i byggnader

Anita Aspegren som är chef på avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten intervjuas om myndighetens arbete på området och om deras roll inom Sveby. Jenny Winblad von Walter på NCC intervjuas om vad hon tycker att Sveby betyder för branschen och vad som kan göras än mer. 

Byggbiz_4-2015.jpg

4/2015

Tema: Bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning.

I numret intervjuas Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, och Maria Heymowska, samhällsplaneringschef på länsstyrelsen, om behovet och byggandet av särskilda boende former. 

Byggbiz_3-2015_webb_Page_1.jpg

3/2015

De nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris presenteras. Dessutom en intervju med Skönhetsrådets kanslichef Henrik Nerlund och Ann Legeby, forskare i stadsbyggnad, som berättar om social hållbarhet.

Byggbiz_2-2015-webb.jpg

2/2015

Temat för detta nummer är korruption och uppförandekoden med en intervju med Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, och Peter Lövgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggbiz_1-2015_webb.jpg

1/2015

Ett nummer med anledning av att AB 04 fyllt 10 år. Charlotta Lindmark, ny ordförande för föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK), kommenterar föreningens arbete och avstegsproblematiken.

Även Jan Henriksson, vd på Q-gruppen, kommenterar avstegsproblematiken utifrån entreprenörernas synvinkel. 


Byggbiz 2014

6/2014
Så får vi sundare offentliga upphandlingar - det handlar årets sista nummer av Byggbiz om. Therese Klaar, upphandlingschef på Ekerö kommun, ger sin syn på lagen som hon tycker är onödigt stelbent i praktiken.

Maria Zimdahl, NCC och ledamot i LOU-utskottet, förklarar branschens tankar kring offentliga upphandlingar.

5/2014
Temat är infrastruktur och hur planerna ser ut för trafiken i Stockholms län 2014-2025. Robert Örtegren, trafikdirektör på länsstyrelsen i Stockholm, berättar om innehållet i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson, ger sina visioner för hur tunnelbanan bör byggas ut, bland annat för att minska social utsatthet.

4/2014
På temat ROT intervjuar vi två av kandidaterna i Nordic Built Challenge. Dessutom presenteras de nominerade till årets ROT-pris.

3/2014
Detta nummer handlar om byggproduktivitet och Han-Suck Song, forskare på KTH, förklarar utifrån en rapport som han har skrivit att den dåliga produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är en myt som bygger på mätfel.

Ytterligare en forskare, Lena Borg, är intervjuad om hur man kan göra relevanta mätningar av som även inkluderar de kvalitetsförbättringar som görs i branschen.

Slutligen förklarar Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier vad det är som kostar i ett bostadsprojekt. Elisabeth Martin skriver i sin ledare vad det egentligen är som vi jämför när vi pratar om produktivitetsutvecklingen.

2/2014
Emma Jonsteg, arkitekt och vd på Utopia, är intervjuad om sin syn på kommunernas markpolitik och hon lyfter fram att kvalitet och långsiktighet även måste tas i beaktande när priset på mark sätts. Två utredningar belyses i intervjuer med:

  • Carl Caesar, doktorand i fastighetsvetenskap på KTH och en av författarna till rapporten "Bäste herren på täppan? en ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar".
  • Jonas Hammarlund, projektledare på Statskontoret och utredningen "Mark, bostadsbyggande och konkurrens".

Elisabeth Martin lyfter i sin ledare fram vikten av en markpolitik som leder till faktiskt bostadsbyggande.

1/2014
Temat är små bostäder och att bristen många gånger är värst för unga, men fler än unga personer efterfrågar mindre bostäder. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, är intervjuad om ungas situation på bostadsmarknaden. Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad, förklarar den efterfrågan de ser på små bostäder och varför de blir försäljningssuccéer. Samordnaren för Boverkets nätverk för små bostäder, Malin Petersson, berättar om nätverket. Slutligen betonar Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, vikten av att öka tillgången på små lägenheter för det växande Stockholm. 
 

Byggbiz 2013

6/2013
Temat är hur man med god planering av infrastruktur kan bädda för jämställdhet i samhället. Maria Börjesson som är docent i transportsystemanalys på KTH intervjuas. Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi på Stockholms universitet, utvidgar begreppet infrastruktur till att även inkludera sociala aspekter för att stödja ett jämställt samhälle. Även Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM, är intervjuad om hans syn på livskvalitet i storstaden. 

4/2013 Augusti
Temat är renovering av miljonprogrammet med intervjuer med Agneta Persson och Carl Mossfeldt.

Sedan presenteras de nominerade till ROT-priset och arkitekten i juryn intervjuas om dess arbete med att utse en ROT-vinnare. 

3/2013 Maj
Temat är parkeringsnormer och dess hinder för att bygga framför allt fler små lägenheter i Stockholm.

Kicki Lamminen från NCC ger sin syn på problematiken och Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge berättar hur de tänker i hans kommun. 

2/2013 April
Temat är buller och hur fler små bostäder kan byggas om reglerna för buller ändras.

Martin Arkad, vd på Järntorget, är intervjuad och Lisa Granå som är akustikkonsult. 

1/2013 Februari
Detta nummer har tema säkra arbetsplatser med fokus på beställarens roll och branschens ansvar.

Läs intervjun med Charlotta Gottschalk Dieden som ansvarar för fokusområdet "En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier.


Byggbiz 2012-2011 

Byggbiz 2010-2008 

Byggbiz 2007-2005