ROT-PRISET

Tävla om ROT-priset 2023

ROT-PRISET

Har du färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer?

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Sista inlämningsdag för att ha chansen att tävla om ROT-priset 2023 är den 28 februari 2023.

Kontakta oss för frågor om ROT-priset

Amalia Gren

ROT-utskottets sekreterare

amalia.gren@byggforetagen.se

+46 8 587 147 04