ROT-utskottet

ROT-utskottet behandlar frågor inom reparation, om- och tillbyggnad. Utskottet driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning. Utskottets prioriterade frågor just nu är:


Utskottsledamöter

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB 

Lars Benton
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Bilan Danho
Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Jennie Fridolin
NCC Sverige AB

Johan Malk
REOMTI Bygg AB

Henrietta Ludwig, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening