LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Utskottsledamöter
Joakim Persson Furusten, ordförande
Reomti Bygg AB

Tobias Andersson
Sveab Anläggning AB

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB

Gunnar Eriksson
Q-gruppen AB

Jan Kjellson
Peab Drift- och Underhåll AB

Camilla Magnusson
NCC Sverige AB Reg Sthlm

Henrik Nyberg
In3prenör

Maria Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening
maria.andersson@stockholmsbf.se