LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Utskottsledamöter

Joakim Persson Furusten, ordförande
REOMTI Bygg AB

Tobias Andersson
Sveab Anläggning AB

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB

Gunnar Eriksson
Q-gruppen Bygg AB

Jan Kjellson
Peab Anläggning AB

Camilla Magnusson 
NCC Sverige AB

Henrik Nyberg
IN3PRENÖR AB

Maria Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening