Egenföretagarutskottet

Egenföretagarutskottet företräder egenföretagarna i branschfrågor och näringspolitik. Utskottet arbetar för att förstärka egenföretagarnas situation och inflytande på lokal nivå samt marknadsföra företagarens kompetens och kunnande.

Utskottsledamöter
Jan Johansson, ordförande
Zool Byggkonsult AB

Marcus Andersson
Constrera AB

Patrik Arengård
Järntorget Bygg AB

Mårten Hansén
Kanfast AB

Nils Hanson
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Inge Tallberg
R Rydbergs Bygg AB

Richard Danielsson
Håltagarna Borrteknik AB

Johan Ericsson
John Ericsson Plattsättning AB

Håkan Karlsson
Riviära Team AB

Hans Åkerlund, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening 
hans.akerlund@stockholmsbf.se