Bostadsutskottet

Bostadsutskottet företräder företagen i frågor som rör såväl nybyggnad som ombyggnad av bostäder, marktilldelning, finansieringsfrågor samt plan- och byggberedskap.


Utskottsledamöter

Staffan Grundmark, ordförande
Besqab Projekt o Fastigheter AB 

Britta Blaxhult
Einar Mattsson Projekt AB

Martin Arkad
Järntorget Bygg AB

Linda Leppänen
Ikano Bostad AB

Peter Lindwall
Bonava Sverige AB

Tomas Pousette
Peab Bostad AB

Peter Skott
Skanska Sverige AB

Mårten Othérus 
Veidekke Bostad AB

Mikael Åslund
JM AB

Björn Wellhagen, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Kristin Andersson
Stockholms Byggmästareförening

Marie Dolk Persson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening