Utskott

Stockholms Byggmästareförening har nio branschutskott inom områdena BF9K, bostad, egenföretag, entreprenad, konsumententreprenad, LOU, ROT, specialföretag samt teknik och miljö. Utskotten är sammansatta av medarbetare i ledande befattning från medlemsföretagen samt en sekreterare från föreningen.

Utskotten arbetar på styrelsens uppdrag med intressebevakning på respektive specialområde. Verksamheten omfattar kontakter med politiker, myndigheter, beställare och kreditinstitut. Utskotten arrangerar konferenser och seminarier, behandlar remisser och utarbetar debattartiklar.