Videos

Rätt kurser för byggbranschen

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3788_exitemlistpg3791_exvideoimg

Heta arbeten, tillståndsansvarig

Kursen Heta arbeten riktar sig till utförare, brandvakter och till de som...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3788_exitemlistpg3804_exvideoimg

Arbetsledare, kurs hos Stockholms Byggmästareförening

Anders Larsson, lärare, berättar om kursen Arbetsledare. Målet med kursen...

10 punkter för ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3793_exvideoimg

10 förslag för ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening har tagit fram 10 punkter med förslag till k...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3794_exvideoimg

Detaljplanera inte in i minsta detalj

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Planer ...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3795_exvideoimg

Ställ krav - men tydliga krav

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Ställ k...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3796_exvideoimg

Var god stör ej - Arbete pågår

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Ändra i...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3797_exvideoimg

Passa på där läget är bra

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Öka exp...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3798_exvideoimg

Satsa på handläggarna

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Satsa p...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3799_exvideoimg

Först kollektivtrafik - sedan bostäder

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Samplan...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3800_exvideoimg

Låt byggherren vara med tidigt i processen

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Låt byg...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3801_exvideoimg

Markprissätt inte för luftslott

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Det beh...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3802_exvideoimg

Ta ansvar för bostadsförsörjningen

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Ta ansv...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg3789_exitemlistpg3803_exvideoimg

Ta ansvar för helheten

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande: Stadsut...

Årets byggnad och Årets renovering 2014 - Södertälje

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4427_exvideoimg

Nominerad till Årets byggnad - Polishuset

Årets byggnad och renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Sö...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4428_exvideoimg

Nominerad till Årets byggnad 2014 - Pershagenhallen

Årets byggnad och renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Sö...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4429_exvideoimg

Nominerad till Årets Byggnad 2014 - Gräshoppan

Årets byggnad och renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Sö...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4430_exvideoimg

Nominerad till Årets Renovering 2014 - Uranus

Årets byggnad och renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Sö...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4431_exvideoimg

Nominerad till Årets Renovering 2014 - Novalisgymnasiet

Årets byggnad och renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Sö...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4437_exvideoimg

Uranus - vinnare av Årets renovering 2014

Motivering Den centralt belägna fastigheten från 1906 har fått ett rejält a...

Stockholms Byggmästareförening - Videos - ctl00_cph1_dcMain_po_231_dc231_exvidelistpg4426_exitemlistpg4438_exvideoimg

Brf Gräshoppan - vinnare av Årets byggnad 2014

Motivering Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utform...