Styrelse

Ordinarie ledamöter

Maria Zimdahl, NCC Sverige AB, ordförande

Joakim Persson Furusten, REOMTI Bygg AB, vice ordförande

Jan Kjellson, Peab Drift- och Underhåll AB

Bengt Staaff, Skanska Sverige AB

Peter Neuberg, JM Entreprenad AB

Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB

Marcus Andersson, Constrera AB

Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Thomas Håkanson, Ekens Golv AB

Suppleanter

Mikael Anjou, Einar Mattsson Byggnads AB

Anette Frumerie, Besqab Projekt och Fastigheter AB

John Söderberg, Metrolit Byggnads AB

Peter Söderlund, Active Bygg AB

Bilan Danho, Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Jonas Fermelin-Wiklund, Aktiebolaget Puts & Fasadtvätt

Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB

Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB, ordförande

Joakim Persson Furusten, Reomti AB, vice ordförande

Jan Kjellson, Peab Drift- och Underhåll AB, vice ordförande

Lars Jonson, Skanska Sverige AB

Peter Neuberg, JM Entreprenad AB

Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB

Jan Henriksson, Q-gruppen AB

Margareta Hansson, Nynäs Tak AB

Anders Drakes, Puts- & Plattsättnings AB

Suppleanter

Mikael Anjou, Einar Mattsson Byggnads AB

Anette Frumerie, Besqab Projekt och Fastigheter AB

John Söderberg, Metrolit Byggnads AB

Marcus Andersson, Constrera AB

Peter Söderlund, Active Bygg AB

Thomas Håkanson, Ekens Golv AB

Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB