Samarbeten

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med över 3000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

I Gotlands och Stockholms län ansvarar BI Öst för medlemsföretagens arbetsgivarfrågor medan Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar ansvarar för branschfrågorna. Såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor handläggs av specialister på Stockholmskontoret på Wennerbergsgatan 10.

Svenskt Näringsliv
BI är medlem i Svenskt Näringsliv, som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

BF9K
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat för byggbranschen som togs fram av Stockholms Byggmästareförening år 2000. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Stockholm Bygger
Stockholm Bygger är ett långsiktigt samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening för att stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn om Stockholms ständiga fysiska utveckling.

ID06
ID06 är ett system för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen som tagits fram av Byggbranschen i samverkan, ett samarbete mellan tolv arbetsgivar- och fackförbund inom byggsektorn.

Årets byggnad och Årets renovering
Södertälje Byggmästareförening utser i samarbete med Södertälje kommun årligen Årets byggnad och Årets renovering.

Bostadsforum
Bostadsforum är en samverkan mellan Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län – KSL. Genom ett regelbundet samarbete anordnas konferenser och seminarier som vänder sig till verksamma i bygg- och fastighetsbranschen samt till politiker och tjänstemän i länets kommuner. Bostadsforum har utformats för att vara en arena där dagsaktuella bostadspolitiska frågor ventileras och debatteras.