Branschverksamhet

Branschverksamhet
I föreningens branschverksamhet är medlemsföretagen engagerade genom de utskott som driver och bevakar frågor inom olika verksamhetsområden som är väsentliga för byggandet i regionen.

Skolkontakter
Föreningen har representanter i programråden vid samtliga gymnasieskolor som bedriver byggutbildning i länet och medverkar tillsammans med andra aktörer på mässor, seminarier etc. Föreningen har även goda kontakter med de ingenjörsutbildningar som genomförs vid KTH och Nackademin.

Utbildningsvägar
Det är angeläget för byggandet att engagerade ungdomar söker sig till ett yrke inom bygg- och anläggningssektorn. Föreningen medverkar därför aktivt med att i olika sammanhang informera om de utbildningsvägar som finns.

Myndigheter
På uppdrag av arbetsmarknadsmyndigheterna i länet arrangeras olika aktiviteter för att främja en god rekrytering av medarbetare till företagen. I detta arbete ingår bland annat att kartlägga yrkes- kompetensen hos arbetssökande med utbildning och yrkeserfarenhet från andra länder, framförallt inom EU. Föreningen har utvecklat ett valideringssystem som stöd för medlemsföretagens rekryteringar.

Byggbiz
Föreningens tidning Byggbiz når ut till drygt 2 000 personer inom företag, förvaltningar, organisationer, myndigheter och till våra egna medlemsföretag. Tidningen fokuserar på aktuella händelser i länet som kan påverka byggbranschen och porträtterar personer som är en del av den positiva utvecklingen av samhället.