Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

En mötesplats för alla

Stockholms Byggmästareförening ska vara en mötesplats för alla bygg-, anläggnings- och specialföretag – små som stora – och storleken skapar möjligheter för medlemmarna att utvecklas genom att träffa andra byggare, beställare, beslutsfattare och myndigheter. 

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens ledningssystem BF9K är ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem anpassat till byggbranschen och certifierat av tredje part.

Verksamhet

Byggmästareföreningen arbetar för att våra medlemmar ska kunna verka som professionella byggföretag med god effektivitet och framsynthet. Därför erbjuder vi medlemmarna daglig service inom juridik och övriga branschfrågor samt tillgång till ett kvalificerat kursutbud.

I Stockholms Byggmästareförenings utskott är ett sextiotal företagare engagerade. Utskotten arbetar på styrelsens uppdrag med intressebevakning på respektive specialområde.

Verksamheten omfattar kontakter med politiker, myndigheter, beställare och kreditinstitut. Utskotten arrangerar konferenser och seminarier, behandlar remisser och utarbetar debattartiklar.

Samarbete med Sveriges Byggindustrier

Föreningen har cirka 800 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till cirka 900 medlemsföretag, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningarna samarbetar med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI Öst och branschfrågorna av byggmästareföreningarna.

Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

Stockholms Byggmästareförening
Box 34027, 100 26 STOCKHOLM
Besöksadress Wennerbergsgatan 10
Tel 08-587 147 00
Fax 08-587 147 99

Karta: Klicka här


Verkställande direktör
Elisabeth Martin
Tel direkt 08-587 147 24
Mobil 070-561 32 00
elisabeth.martin@stockholmsbf.se

Bli medlem i Stockholms Byggmästareförening

Är du intresserad av kontakter med andra byggare, beställare och myndigheter? Vill du få hjälp av experter och tillgång till rabatterade kurser?

Gör då som många andra bygg-, anläggnings- och specialföretag, bli medlem i Stockholms Byggmästareförening!

Läs om medlemskapet