Styrelse

Ordinarie ledamöter

Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB, tf. ordförande

Niklas Nilheimer, NCC Construction Sverige AB

Henrik Ehrin, Peab Sverige AB, adjungerad

Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB

Suppleanter

Anders Henlöv, Tälje Mark AB

Lars Mattsson, Stål & Brandteknik i Södertälje AB

Gustav Bergstedt, Skanska Sverige AB

Styrelsens sekreterare

Elisabeth Martin, Södertälje Byggmästareförening

Göran Bjarnestig, Hygien Bygg Telge AB, ordförande
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB, vice ordförande
Niklas Nilheimer, NCC Construction Sverige AB
Daniel Östlund, Peab Sverige AB
Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB