Styrelse

Södertälje Byggmästareförening bildades 1936 på initiativ av några eldsjälar – däribland byggmästarna Andrén Andersson och Henning Lundström.

Såhär ser Södertälje Byggmästareförenings styrelse ut idag.

Ordinarie ledamöter

Claes Johansson, ordförande
C Johansson Byggtjänst AB 

Niklas Nilheimer
NCC Construction Sverige AB

Henrik Ehrin
Peab Sverige AB, adjungerad

Richard Danielsson
Håltagarna Borrteknik Sverige AB

Suppleanter

Anders Henlöv
Tälje Mark AB

Lars Mattsson
Stål & Brandteknik i Södertälje AB 

Gustav Bergstedt
Skanska Sverige AB

 

Styrelsens sekreterare

Elisabeth Martin
Södertälje Byggmästareförening