Årets byggnadsverk och renovering

Varje år utses Årets byggnadsverk och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att vara stolta över.  

Nu är det dags att nominera! Alla är välkomna att tycka till och du inkommer med dina förslag innan midsommarafton. En jury kommer att utse tre slutnomineringar i respektive tävlingskategori. Senare i höst har du chansen att rösta på vinnare. Vinnarna utses på Södertäljegalan den 17 november.

Nominera

Vem som helst får nominera och den enda begränsningen är att byggnaden ska ha uppförts, eller renoverats, mellan januari 2016 och juni 2017. Mellan dessa tider ska byggnadsverket eller renoveringen ha färdigställts.

Ge ditt förslag senast på midsommarafton, den 23 juni.

Så inkommer du med ditt förslag

 • Posta: Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Enheten Bygglov, 151 89 Södertälje
 • Mejla: bygglov@sodertalje.se.


God bebyggelse prisas

Södertälje Byggmästareförening utser, i samarbete med Södertälje kommun, årligen Årets byggnadsverk och Årets renovering bland stadens färdigställda objekt, i syfte att lyfta fram, ge publicitet åt och uppmuntra till en god modern arkitektur värd att bevara för framtiden och ett kvalitativt modernt byggande.

Vid bedömningen beaktas särskilt följande kriterier:

 • En estetiskt tilltalande bebyggelse
 • Ett nytänkande inom arkitekturen
 • En till omgivningen välanpassad bebyggelse
 • Omsorg om detaljer och materialval
 • En hållbar arkitektur
 • En väl genomarbetad markplanering
 • En djärv nytänkande lösning med höga arkitektoniska och konstnärliga kvalitéer
 • En djärv nytänkande lösning med höga arkitektoniska och konstnärliga kvalitéer
 • För framtiden bestående värden har tillförts
 • Hög kvalitet på de tekniska lösningarna
 • I helhet ett väl genomfört projekt