Årets byggnadsverk och renovering

Varje år utses Årets byggnadsverk och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att vara stolta över.  

Tävlingarna arrangeras av Södertälje Byggmästareförening tillsammans med Södertälje kommun. Håll utkik efter när det är dags att lämna in ditt förslag.

God bebyggelse prisas

Södertälje Byggmästareförening utser, i samarbete med Södertälje kommun, årligen Årets byggnadsverk och Årets renovering bland stadens färdigställda objekt, i syfte att lyfta fram, ge publicitet åt och uppmuntra till en god modern arkitektur värd att bevara för framtiden och ett kvalitativt modernt byggande.

Vid bedömningen beaktas särskilt följande kriterier:

 • En estetiskt tilltalande bebyggelse
 • Ett nytänkande inom arkitekturen
 • En till omgivningen välanpassad bebyggelse
 • Omsorg om detaljer och materialval
 • En hållbar arkitektur
 • En väl genomarbetad markplanering
 • En djärv nytänkande lösning med höga arkitektoniska och konstnärliga kvalitéer
 • En djärv nytänkande lösning med höga arkitektoniska och konstnärliga kvalitéer
 • För framtiden bestående värden har tillförts
 • Hög kvalitet på de tekniska lösningarna
 • I helhet ett väl genomfört projekt