Södertälje Byggmästareförening

Södertälje Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Södertälje och grundades 1936 av några eldsjälar. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Föreningens verksamhet bedrivs i nära samarbete med Stockholms Byggmästareförening. På det sättet får medlemmarna både den stora föreningens fördelar med resurser och specialisthjälp och den lilla föreningens möjligheter till personliga kontakter med övriga medlemmar. Föreningen har cirka 80 medlemmar. 

Byggmästareföreningarna samarbetar med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI Öst och branschfrågorna av byggmästareföreningarna.

Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

Samordning av föreningsverksamheten i Södertälje och Stockholm (pdf)


Byggskola

Under två veckor i juni 2017 fick elever som gått ut årskurs åtta på kommunala skolor i Södertälje prova på olika yrken i byggbranschen.

Eleverna fick möjlighet att testa hur det är att arbeta som byggnadsplåtslagare, golvläggare, betongarbetare, takmontör, plattsättare, träarbetare, snickare, VVS-montör/rörmokare, murare och anläggningsarbetare. De fick även besöka byggarbetsplatser och träffa företagsrepresentanter.


Byggskolan är ett samarbete mellan Södertälje Byggmästareförening, Torekällgymnasiet, Södertälje kommun, Byggnads Stockholm-Gotland, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) Stockholm Gotland, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Tools.