Södertälje Byggmästareförening

Södertälje Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag på Södertälje. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Föreningens verksamhet bedrivs i nära samarbete med Stockholms Byggmästareförening. På det sättet får medlemmarna både den stora föreningens fördelar med resurser och specialisthjälp och den lilla föreningens möjligheter till personliga kontakter med övriga medlemmar. Föreningen har cirka 80 medlemmar.

Byggmästareföreningarna samarbetar med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI Öst och branschfrågorna av byggmästareföreningarna.

Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

Bli medlem i Södertälje Byggmästareförening

Är du intresserad av kontakter med andra byggare, beställare och myndigheter? Vill du få hjälp av experter och tillgång till rabatterade kurser?

Gör då som många andra bygg-, anläggnings- och specialföretag, bli medlem i Södertälje Byggmästareförening!

Läs mer om medlemskapet