Nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

Nominerade.jpg

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen. De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid.


1.

Sodra_Station_Foto_Ake_Eson_Lindman.jpg

Södra Station

Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element.

Målet för upprustningen var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov. Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts: ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida.

 • Beställare Fastighetsbolaget Stettin AB
 • Entreprenör FSG Entreprenad AB
 • Arkitekt GWSK Arkitekter AB
 • Adress Swedenborgsgatan 20, Stockholm


 2.

Bloms_hus_Foto_Lisa_Sundstrom.jpg

Bloms hus

Bloms hus uppfördes av Kungliga lantbruksakademien och är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen samt blåklassad enligt stadens klassificering. Huset började uppföras 1814 och färdigställdes 1834.

Huset har genomgått en omfattande restaurering av samtliga rum och samtidigt utfördes stora klimatförbättrande åtgärder i hela huset med ny anpassad ventilation, då huset hade stora fuktproblem samt problem med förhöjda radonvärden. Renoveringen har också omfattat nya tekniska installationer samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Byggnaden har även fått ett nytt hantverksmässigt omlagt skivtäckt plåttak. Akademiska Hus hamnade i utmaningen funktion vs estetik, och har gjort stora ansträngningar för att bevara och återskapa den stil som rådde under slutet av 1800-talet. Idag är Bloms hus arbetsplats för ledningen vid Stockholms universitet.

 • Beställare Akademiska Hus
 • Entreprenör Anders Byggare AB
 • Arkitekt Murman Arkitekter
 • Adress Universitetsvägen 10 A, Stockholm


3.

Trollhattan_33_Foto_David_Christoffersson.jpg

Trollhättan 33

Trollhättan 33 byggdes mellan 1973 och 1977 av Sparbankernas bank och är en del av kvarteret Trollhättan vid Brunkebergstorg.

Fastigheten Trollhättan 33 har byggts om samt byggts till med 8 000 kvadratmeter. Genom renovering, om- och tillbyggnad har Swedbanks gamla bankpalats idag blivit två nya hotell med sammanlagt 544 rum och med ett flertal barer och restauranger. Då huset initialt var byggt för att inhysa en bank var de platsgjutna bankvalven på varje våning en speciell konstruktionsdetalj som innebar en komplex rivning. Nytillkomna ytor har skapats genom att en våning rivits och tre nya byggts på med en prefabricerad stomme av stål och betongelement. Husets alla fönster är bytta till nya moderna med större glasyta för att få in mer dagsljus och har ny indelning för att passa de nya rumsindelningarna. Den ursprungliga fasaden har bevarats för att tillvarata det befintliga och bevara särdrag samt historiska värden från det som en gång var.

 • Beställare AMF Fastigheter
 • Entreprenör NCC Building AB
 • Arkitekt White Arkitekter AB
 • Adress Brunkebergstorg 4-6, Stockholm


4.

Vallgossen_14.jpg

Kv Vallgossen 14

På Kungsholmen i Stockholm ligger det som tidigare var S:t Görans gymnasium, en byggnad som uppfördes i slutet på 1950-talet. Byggnaden ritades av arkitekten Leonie Gesiendorf som introducerade ett helt nytt modernistiskt formspråk i Sverige.

Byggnaden har byggts om från skola till 246 studentlägenheter, en förskola på åtta avdelningar, ett hostel, garage med cirka 50 platser, kontor, en helt ny takterrass och gymnastiksal. Särskild omsorg har lagts vid att ta tillvara det unika i arkitekturen såväl exteriört som interiört. Avvägningar mellan nutida krav och de antikvariska värdena har ägnats stor omsorg. De största antikvariska utmaningarna har varit reparation av betongelement och pelare i fasaderna. Många detaljer har kunnat bevaras genom omsorgsfull detaljprojektering, till exempel de ursprungliga dörrarna i Oregon pine, träpartierna i teak, trapphusets karaktäristiska smidesräcken, representationslägenheternas fasta inredning och möblemang samt ljusgårdens betongytor och belysningsarmaturer.

 • Beställare AB Svenska Bostäder
 • Entreprenör Serneke
 • Arkitekt AIX Arkitekter/Södergruppen Arkitekter
 • Adress Sankt Göransgatan 95, Stockholm


5.

Gustaf_Vasa_kyrka_Foto_Anders_Fredriksen.jpg

Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kyrka är Sveriges enda nybarockkyrka och byggdes 1906 vid Odenplan. Inför kyrkans 100-års jubileum 2006 konstaterades det att kyrkan var i behov av omfattande renovering.

Invändigt har en del av senare tillägg återställts till ursprungsutförande och nya förändringar är gjorda med hög kvalité och är förlagda till kyrkans yttre delar. Invändigt har bland annat bänkarna återfått sin ursprungliga mörka färg och golvets heltäckningsmatta har ersatts med golvvärme och belagts med kalksten från Öland och Kinnekulle. I samband med renoveringen har också kyrkan anpassats till dagens krav på arbetsplatser, personalutrymmen, tillgänglighet, arbetsmiljö och brandsäkerhet.

Kyrkan har också renoverats fullständigt utvändigt där fasaden har återfått en ljus enfärgad kulör för att framhäva de rika utsmyckningarna. Kyrkans tak har tätats och Portiker och fönsteromfattningar av fransk sandsten har konserverats.

 • Beställare Gustaf Vasa församling
 • Entreprenör M3 Bygg
 • Arkitekt AIX Arkitekter AB
 • Adress Holländargatan 16, Stockholm