Nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017

Nominerade.jpg


1.

Racksta_Gard_Foto_Peo_Bengtsson.jpg
Råcksta Herrgård

Den anrika byggnaden från 1700-talet har under många år fungerat som kontorslokaler för Vattenfall och därefter använts som bostäder. Den nyligen genomförda renoveringen innebar att byggnaden återigen anpassades till bostadsanvändning och arbetet har skett i nära samråd med byggnadsantikvarisk expertis. De gamla rumsstrukturerna har återanvänts, golvsocklar har återskapats och samtliga takmålningar har omhändertagits och getts en stor och naturlig del i lägenhetsmiljöerna.

 • Beställare Urban Properties
 • Byggentreprenör Norrsidans Bygg AB
 • Arkitekt A-Sidan Arkitektkontor AB
 • Adress Vemdalsgatan 4, 162 74 Vällingby


 2.

Eastmaninstitutet_Foto_Bjorn_Lofterud.jpg
Eastmaninstitutet

Eastmaninstitutet är för många synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats. Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar.

 • Beställare Stockholms läns landsting, genom Locum AB
 • Byggentreprenör MVB ÖST AB
 • Arkitekt Nyréns Arkitektkontor AB
 • Adress Dalagatan 11, 113 24 Stockholm


3.

Vasateatern.jpg
Vasateatern

Den anrika Vasateatern har genomgått en mycket speciell ombyggnad och restaurering: från att hysa renodlad teaterverksamhet har teatern varsamt byggts om till konferens- och eventlokal. Stor vikt har lagts vid bevarande av den grönklassade teaterns ursprungskaraktär och ombyggnaden har genomförts med omfattande konservatorarbeten och antikvarisk medverkan.

 • Beställare KLP Fastigheter AB
 • Byggentreprenör FSG Entreprenad AB
 • Arkitekt Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
 • Adress Vasagatan 19, 111 20 Stockholm4.

Fittja_Peoples_Palace_Foto_Erik_Martensson.jpg
Fittja People's Palace - K2

Fastigheten på Krögarvägen 2 har fungerat som pilotprojekt för de fortsatta renoveringarna av miljonprogrammet i Fittja. Modernisering, energieffektivisering, respekt för kulturhistoriska värden samt miljömedvetenhet har stått i fokus under projektet.

 • Beställare Botkyrkabyggen
 • Byggentreprenör NCC - Avdelning hus Stockholm
 • Arkitekt Spridd
 • Adress Krögarvägen 2, 145 52 Norsborg


5.

VAC_Angby_Park_Foto_Joakim_Persson_Furusten.jpg

VAC Ängby Park

Sedan hösten 2012 är Frimurarbarnhusens gamla bostadsdelar och sjukstuga privatbostäder, medan matsalsbyggnaden, kyrksalen och skolan inrymmer Västerorts Aktivitetscenter (VAC). VAC är en verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och en central aktivitet är lunchserveringen där mat lagas i storkök och serveras till alla inom verksamheten. Denna aktivitet kom att i samband med ombyggnaden att kompletteras med en mer utåtriktad kaféverksamhet.

 • Beställare Stena Fastigheter AB
 • Byggentreprenör Reomti Bygg AB
 • Arkitekt Anemon Arkitekter
 • Adress Ljunglöfsvägen 2, 168 50 Bromma