Publikationer

Här hittar du olika sorters publikationer från Stockholms Byggmästareförening.

BF-nytt

Medlemstidning för medlemmarna i Byggmästareföreningarna i Stockholm, Södertälje och Gotland. Logga in och läs på Medlemsplatsen.

Byggbiz

Föreningens tidning Byggbiz når ut till drygt 5 000 personer inom företag, förvaltningar, organisationer, myndigheter och till våra egna medlemsföretag.

Byggbiz förmedlar information om vad som är på gång i branschen och fördjupar kunskapen om byggandets förutsättningar.

Byggjuridik

Byggjuridik presenterar aktuella rättsfall och nya lagar inom det entreprenadjuridiska området.

Informationsbroschyrer

Checklistor och andra broschyrer.

Rapporter

Senaste rapporterna Stockholms Byggmästareförening har tagit fram gemensamt med andra organisationer.

Verksamhetsberättelser

Läs Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelser.

Årsredovisningar

Här finner du föreningens årsredovisningar.