Publikationer

Byggbiz

Föreningens tidning Byggbiz når ut till drygt 5 000 personer inom företag, förvaltningar, organisationer, myndigheter och till våra egna medlemsföretag.

Byggbiz förmedlar information om vad som är på gång i branschen och fördjupar kunskapen om byggandets förutsättningar.

Medlemsinformation

Byggmästareföreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev till medlemmarna om aktuella frågor.

Byggjuridik

Byggjuridik presenterar aktuella rättsfall och nya lagar inom det entreprenadjuridiska området.