Press

Byggmästareföreningens pressmeddelanden publiceras på Mynewsdesk. Om du vill få våra pressmeddelanden skickade direkt till dig, kontakta Sofia Jonsson.

Följ Stockholms Byggmästareförening


 • Byggtakten ökar i Stockholm 2015

  Senaste byggprognosen för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

 • Svagt positiva byggvindar inför det nya året

  Byggföretagen uppger en försiktig optimism inför det första halvåret 2015 i en undersökning från Stockholms Byggmästareförening. Föreningen har frågat sina 800 medlemsföretag hur de bedömer marknaden och en klar majoritet, hela 85 procent, tror på en oförändrad eller bättre marknad jämfört med andra halvåret 2014. Men det finns samtidigt orosmoment på byggmarknaden, som frysningen av Förbifarten.

 • Tillämpningen är problemet - Rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling

  Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

 • Pressinbjudan: Ny rapport - Sund offentlig upphandling

  En rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Tid: Torsdagen den 4 december klockan 8.00 Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening släpper en färsk rapport, ”Sund offentlig upphandling”, där branschens syn på offentliga upphandlingar presenteras.

 • Blomsterfondens seniorbostäder i Älvsjö vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014

  Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014. Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

 • Pressinbjudan: Vem vinner Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014?

  Tid: Fredagen den 19 september klockan 7.30-9.30 Plats: Café Panorama, Kulturhuset (Ingång från Sergelarkaden under Sergels torg bredvid Designtorgets gamla lokal, mittemot nya Designtorget) Fem byggnader har chansen att vinna ROT‑priset 2014. Vinnaren kommer att avslöjas vid ett frukostseminarium fredagen den 19 september i Kulturhuset. Priset delas ut av juryns ordförande Anna-Greta Leijon.

 • De tävlar om årets ROT-pris

  Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris tillkom för att främja ombyggande i Stockholm. I år tävlar fem byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte den 19 september i Kulturhuset. Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014 är: • Hornstull • Julpsalmen 4 • Kv Mercurius • Nya Carnegiebryggeriet • Sigma

 • Pressinbjudan: Bostadspolitisk debatt - Hur vill politikerna att framtidens Stockholm ska se ut?

  Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Stockholms tillväxt. Hur tänker politikerna agera för att byggandet av fler bostäder ska komma igång? Stockholms Byggmästareförening har bjudit in stadshuspolitikerna till en het debatt: Vad enar och vad skiljer partierna åt? Tid: Fredagen den 9 maj klockan 8.00-10.00 Plats: Café Panorama, Kulturhuset

 • Pressinbjudan: Hur ser planerna för bostadsbyggandet ut i Sundbyberg?

  Stockholms Byggmästareförening sätter Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad, i Heta stolen med frågor om kommunens planer för bostadsbyggandet. Tid: Tisdagen den 22 april klockan 11.30-12.00 Plats: Stockholm Bygger-rummet i Kulturhuset (gatuplan), Sergels torg

 • Pressinbjudan: Hur ser planerna för bostadsbyggandet ut i Botkyrka?

  Stockholms Byggmästareförening sätter Gabriel Melki, ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun, i Heta stolen med frågor om kommunens planer för bostadsbyggandet. Tid: Tisdagen den 15 april klockan 11.30-12.00 Plats: Stockholm Bygger-rummet i Kulturhuset (gatuplan), Sergels torg

 • Pressinbjudan: Vilket ansvar har byggföretagen för ett ökat bostadsbyggande?

  Vi har samlat en panel med bostadsbyggare som svarar på frågor om hur de jobbar med markanvisningar, utformning, byggtakt, vinstmarginaler, byggande för unga och andra frågor som hörs i debatten. Hör dem svara på vilket ansvar de har för ett ökat bostadsbyggande! Tid: Måndagen den 7 april kl. 11.15-12.00 Plats: Stockholm Bygger-rummet i Kulturhuset (gatuplan), Sergels torg

 • Ökat byggande förutsätter mer mark

  Prognos från Sveriges Byggindustrier visar på en uppgående konjunktur för bostadsbyggandet i Stockholms län. Investeringarna i bostäder kommer att öka med 11 procent under 2014 jämfört med förra året. Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, påpekar att det nu är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och för en markpolitik som uppmuntrar till faktiskt bostadsbyggande.

 • Pressinbjudan: Stora behov av små lägenheter – hur fixar vi det?

  Möt politikerna Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad, och Peter Nyberg (S), ordf. samhällsbyggnadsnämnden Botkyrka kommun, som tillsammans med Vanda Kehr, projektledare jagvillhabostad.nu, Anette Frumerie, vd Besqab och en representant från Boverket diskuterar om hur vi kan bygga mer små lägenheter.

 • Hot om kompetensbrist i byggbranschen

  Byggföretag tillsammans med branschorganisationen Stockholms Byggmästareförening oroar sig för en kommande kompetensbrist i byggbranschen. Anledningen är att Myndigheten för Yrkeshögskolan avslår förnyade tillstånd för samtliga av Stockholmsregionens utbildningar till byggnadsingenjörer och arbetsledare hos Nackademin, vilket kraftigt påverkar kompetensförsörjningen i branschen negativt.

 • Oroväckande trendbrott på Stockholms byggmarknad

  Stockholms Byggmästareförening ser ett trendbrott hos byggföretagen i Stockholmsregionen. Trots att konjunkturen vänder upp det kommande kvartalet så väntas antalet sysselsatta att minska. – Med största sannolikhet ser vi resultatet av att den osunda konkurrensen har slagit rot i Stockholms byggbransch. Det är mycket oroväckande, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

 • Byggprognosen: Det står nästan still

  Höstens byggprognos från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar att de totala investeringarna bara ökar 1 procent från 2012 till 2014. – Prognosen visar att bostadsbyggandet fortsätter att vara på en relativt låg nivå. Det ökar marginellt de kommande åren, men det är långt ifrån den byggboom som Stockholm behöver, kommenterar Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening.

 • Pressinbjudan: Varför bygger Helsingfors dubbelt så mycket som Stockholm?

  Staten och staden krokar arm – i Finland. För att råda bot på bostadsbristen i Helsingforsområdet har staten initierat en överenskommelse med kommunerna. Staten är med och finansierar infrastruktur under förutsättning att kommunerna ser till att bostadsbyggandet ökar. Vad kan vi lära av Finland där det byggs dubbelt så mycket bostäder? Frukostmöte: 2 oktober kl.8.00-9.00, Summit, Grev Tureg. 30

 • Jarlahuset vann ROT-priset 2013 – glasfasad fick jury på fall

  Ombyggnaden av Jarlahuset tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. En anonym kontorsbyggnad på Östermalm med en trist innergård har förvandlats till ett modernt kontorshus med en spektakulär ny glasfasad.

 • Pressinbjudan: Vem vinner Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013?

  Fem byggnader har chansen att vinna Stockholms Byggmästareförenings ROT pris 2013. Vinnaren kommer att avslöjas vid ett frukostseminarium fredagen den 20 september i Kulturhuset. Priset delas ut av juryns ordförande Anna-Greta Leijon.

 • De tävlar om årets ROT-pris

  Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris tillkom för att främja ombyggande i Stockholm. I år tävlar fem byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte den 20 september i Kulturhuset.