Om oss

Stockholms, Södertälje och Gotlands byggmästareföreningar är de lokala branschorganisationerna för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm, Södertälje och på Gotland.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik. Föreningens certifieringssystem BF9K är anpassat för byggbranschen och underlättar arbetet för företag med kvalitets-, miljö och arbetsmiljö för att svara upp mot krav från samhälle och beställare. Vi har sedan 1960-talet en kursverksamhet som höjer kompetensen hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän 

Byggmästareföreningens nätverk och service öppnar möjligheter för företag av alla storlekar - tre av fyra medlemsföretag har färre än 20 anställda. Självklart är också Sveriges störta byggföretag representerade. Byggmästareföreningarna samarbetar med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI Öst och branschfrågorna av byggmästareföreningarna.

Stockholms, Södertälje och Gotlands byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

_MG_0588_beskl-low.jpg