Under frukostmötet fick Daniel Nyholm från Brim många frågor om vilka försäkringar som gäller för entreprenörer vid konsumententreprenader. Foto: Ellen Norman
Under frukostmötet fick Daniel Nyholm från Brim många frågor om vilka försäkringar som gäller för entreprenörer vid konsumententreprenader. Foto: Ellen Norman

Viktigt med rätt försäkringar i byggbranschen

Den 22 april bjöd konsumententreprenadutskottet in medlemsföretagen till ett frukostmöte. På plats fanns Daniel Nyholm från Brim som berättade för deltagarna om hur det fungerar med försäkringar för entreprenader där privatpersoner är beställare och vilka problem som kan uppstå.

Daniel informerade om vad som står i ABS 09 samt Hantverkarformuläret 14 om entreprenörens försäkringar. Entreprenören ska se entreprenaden som en egen egendom och behöver därför en försäkring för den. Om du som entreprenör orsakar en skada under entreprenadtiden är det din försäkring som gäller. Det är också viktigt att försäkringen är lika stor som kontraktssumman och så länge företagsförsäkringen är betald gäller den även om bolaget skulle gå i konkurs under tiden.

Lagen om byggfelsförsäkring är borttagen och numera gäller lagen om färdigställandeskydd. Enligt Daniel är det ett väldigt bra skydd.

– Det är en väldigt tuff bransch ni lever i och därför är det väldigt viktigt med färdigställandeskydd, berättade han.

Daniel avslutade med att beskriva de problem och risker han ser kan uppstå vid försäkringar av konsumententreprenader:

  • När försäkringsansvaret övergår till beställaren – entreprenören går från att ha totalansvaret till felansvaret.
  • Vem ska teckna färdigställandeskydd? Ansvaret ligger hos beställaren och inte entreprenören och som beställare är det viktigt att veta.
  • Byggherreansvaret vid sprängning.
  • Vilken försäkring som gäller vid om- och tillbyggnad? Här är egendomsförsäkring alltid den primära försäkringen.
  • Vem anmäler eventuell skada och när? En skada ska alltid anmälas på en gång och går på ansvarsförsäkringen. Den som fått en skada på sin egendom ska anmäla detta, men har du som entreprenör minsta misstanke om att det är du som orsakat skadan är det viktigt att du anmäler.


Se Daniels presentation (pdf)

Publicerad: 26 apr 2016 Evenemang Konsumententreprenad