Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för fokusområdet "En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier. Foto: Nicole Kling
Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för fokusområdet "En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier. Foto: Nicole Kling

"Vi ska få bort arbetsolyckorna"

Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2013 har tema säkra arbetsplatser. I tidningen kan du läsa en intervju med Charlotta Gottschalk Dieden som är huvudansvarig för fokusområdet:
"En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier.
– Vi måste våga prata om olyckor och risker och vi måste våga be om hjälp när vi behöver den, säger hon.

I april 2012 startade Sveriges Byggindustrier fokusområdet "En säker arbetsplats". Målet är en nollvision för olyckor inom byggbranschen. Satsningen fokuserar på tre områden:

  • attityder och beteenden
  • kunskaper och kompetens
  • krav och uppföljning.

I vanlig ordning är attitydförändringen den hårdaste nöten att knäcka.

– Det finns en machokultur som innebär att man inte ber om hjälp, utan istället slår knut på sig själv. Vi vill uppmuntra fler att ställa sig frågan »är det här rimligt?«, säger Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljöjurist på Sveriges Byggindustrier och huvudansvarig för projektet.

Tillbud ska rapporteras

Arbetsmiljöverket inspekterade nyligen  arbetsgivare och det visade sig att 70 procent av byggarbetsgivarna saknar rutiner för att fånga upp och lära sig av tillbud. I egenskap av arbetsgivarorganisation ser Sveriges Byggindustrier det som sin uppgift att hjälpa medlemmarna att bli bättre på tillbudsrapportering. Det är ett av flera viktiga sätt varigenom risker och brister i arbetsmiljön kan identifieras och därefter åtgärdas.

Alla måste hjälpas åt

– Inget företag kan på egen hand uppnå nollvision; alla måste samarbeta för att höja säkerheten överlag, säger Charlotta Gottschalk Dieden, och förklarar att Sveriges Byggindustrier bland annat jobbar med verktyg på webben, arbetsplatsbesök och utbildning.

Det yttersta säkerhetsansvaret vilar på beställarna och arbetsgivarna. Reaktionerna på projektet har varit positiva och många välkomnar draghjälpen i de här frågorna.

– Min erfarenhet är att alla vill jobba för en god arbetsmiljö, men säkerhet uppfattas fortfarande ofta som en resursfråga. Pengar ska inte spela någon roll, men i den krassa verkligheten gör de tyvärr det, konstaterar Charlotta Gottschalk Dieden.

Fall- och klämolyckor vanligast

Olyckor kan ha många olika orsaker, bland annat bristande säkerhetstänk på planeringsstadiet, i utförandeledet, på tillverkningsfel och på undermålig kunskap. Fall- och klämolyckor, det är de två vanligaste typerna och båda har ofta förödande konsekvenser.

 – Byggherren skapar förutsättningarna för säkerheten på arbetsplatsen. Det är den aktören som sitter på resurserna, tidplanen och mandaten. Hur mycket får arbetsmiljöskyddet kosta och ska det överhuvudtaget få finnas det en prislapp på skydd av liv och hälsa? I upphandlingsförfarandet är det därför oerhört viktigt att inte billigast per automatik vinner, utan att man tänker mer långsiktigt än så.

Charlotta Gottschalk Dieden ser ljust på framtiden och önskar att Sveriges Byggindustrier kan fungera som kommunikationskanal när det gäller spridning av kunskaper om olyckor, och om hur man förhindrar dem.

En säker arbetsplats handlar om att:

  • öka kunskaperna och  kompetensen vad gäller  säkerhetsfrågorna 
  • förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare
  • förankra säkerhetsfrågorna brett i hela byggbranschen. 
Publicerad: 07 feb 2013 Arbetsmiljö Byggbiz