Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening. Foto: Rosie Alm
Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening. Foto: Rosie Alm

Vi behöver kontroller och konkurrens!

Den 19 februari 2017 är det ett år sen projektet Fair Play Bygg startade. I ledaren av årets första nummer av Byggbiz skriver Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin om varför kontroller och konkurrens behövs i vår bransch.

Vd har ordet

Konkurrens mellan entreprenörer ska bejakas så att kunder kan välja den som bäst uppfyller önskemålen. Konkurrens ska också ske på lika villkor så att beställaren kan göra en korrekt jämförelse.

Medlemsföretagen i Byggmästareföreningen konkurrerar med varandra. Företagen har flera skyldigheter, bland annat de ska följa vår uppförandekod och etiska regler. De ska också leva upp till samhällets krav när det gäller inbetalning av skatter. Detta kostar pengar och måste få göra för att vi ska kunna ha sunda och säkra arbetsplatser. Ett företag som inte gör rätt för sig kan ge ett lägre pris och konkurrerar på andra villkor än de som gör rätt för sig.

Det måste därför finnas kontroller som följer upp att företag uppfyller samhällets krav. När det gäller betalning av skatter och avgifter måste kontrollerna ske på systematiskt vis av myndigheterna. Där ser vi fram emot att det införs månatlig inrapportering av skatter på individnivå.

Att vi tillsammans med Byggnads Stockholm-Gotland har startat Fair Play Bygg är oerhört viktigt för att bidra i arbetet med att skapa en sund konkurrens. Vi vill visa de seriösa entreprenörerna att vi inte accepterar brottslig verksamhet och vi vill visa myndigheterna att vi kan vara behjälpliga genom vår insikt i hur branschen fungerar.

Elisabeth Martin
Verkställande direktör
Stockholms Byggmästareförening

Publicerad: 19 feb 2017 Byggbiz Sund byggbransch