Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket och ordförande i BKK. Foto: Nicole Kling
Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket och ordförande i BKK. Foto: Nicole Kling

Revidering av AB 04 och ABT 06

BKK har börjat arbetet med framtidens AB/ABT och tillsammans med Svensk Byggtjänst ordnar de en konferens den 11 april. Avstampet till denna revidering togs på konferensen "10 år med AB 04" som ägde rum 2015 som Stockholms Byggmästareförening var initiativtagare till.

Standardavtalen behöver vara i samklang med samtiden och målet är att de ska främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet, samarbete och kostnadseffektivitet. Under konferensen som ordnas i april kommer en rad intressanta ämnen att presenteras av föreläsare som är erfarna praktiker, entreprenadjurister, forskare och representanter från branschens organisationer. Anmäl dig här.

Med anledning av arbetet med revideringen har Stockholms Byggmästareförening intervjuat Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket och ordförande i BKK.

Vad tyckte du om konferensen 10 år med AB 04?

– Jag tyckte att den var bra. Den gav bland annat kunskap om hur åhörarna
såg på AB-dokumenten och det framkom bland annat att de används i stor
utsträckning och fungerar väl, men att det också finns rum för förbättring.

Nu ska ni se över avtalen, varför behövs de ses över?

– Avtalen ska vara i takt med tiden. Det var tämligen länge sedan de reviderades och vi ska därför se vilka förbättringsområden som finns och om det finns skäl att slå ihop AB och ABT eller inte.

Hur framtidssäkrar ni de nya avtalen?

– BKK kommer att arbeta systematiskt med att gå igenom alla rättskällor som finns. Vi kommer att inhämta synpunkter från den akademiska världen, de som använder dokumenten samt de jurister som är verksamma i branschen.

Hur ser du på samarbetet med entreprenörsledet kring dessa bestämmelser?

– Samarbetet är mycket gott och likaså dialogen kring standardavtalen
och dess innebörd och användning. Dialogen har dessutom utvecklats de
senaste åren.

När beräknar ni att de nya avtalen blir klara?

– Det är svårt att säga. Vi startar nu upp analysskedet och sannolikt tar det
flera år innan nya avtal är på plats.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2015. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Publicerad: 29 feb 2016 Entrepenadjuridik Medlem