Lagstiftningen måste kompletteras för att bli effektiv konstaterar Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson
Lagstiftningen måste kompletteras för att bli effektiv konstaterar Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Personalliggaren ska omvandla svarta jobb till vita

Den 1 januari i år, 2016, infördes lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Snart ett år senare konstaterar Skatteverket att lagen måste kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå för att få önskad effekt.

Byggbranschen sällade sig till restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna när de vid årsskiftet började omfattas av lagen om elektronisk personalliggare. Syftet med lagen är att främja sund konkurrens och minska svartarbete.

– Många aktörer, även stora och offentliga beställare, missuppfattade det första halvårets mjuka linje. De såg felaktigt perioden som dispens, vilket är anmärkningsvärt, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket och tillägger:

– Ändamålet är ju inte de ekonomiska sanktionerna i sig, utan att branschen som helhet ska fungera bättre.

En miljard till i statskassan

Personalliggaren har inneburit olika saker i de branscher där den har införts. Inom restaurang ökade skatteintäkterna från löner med cirka en miljard kronor, vilket Conny Svensson förklarar motsvarar cirka 4 000 jobb som har förvandlats från svarta till vita. I frisörbranschen fick liggaren en annan effekt – att antalet företag ökade som en följd av att alla de som hyrde stolar på salonger inte var egenföretagare innan regeln infördes.

Inom byggbranschen är ambitionen framför allt att omvandla svarta jobb till vita. Med de nya reglerna har Skatteverket möjlighet att göra oanmälda kontroller under pågående byggprojekt för att se om byggets storlek motsvarar det som är inrapporterat.

– I restaurangbranschen har vi sett att det ibland är oceaner mellan uppgifterna i personalliggaren och de löner man betalar ut. Man kanske har 20 inskrivna personer, men betalar bara ut lön till ett par stycken. För att lagstiftningen ska bli riktigt effektiv behöver den kompletteras med månatlig skatteredovisning på individnivå.

Byggbranschen får gå i bräschen

Tanken är att systemet med löpande skatteredovisning på individnivå ska införas från den 1 juli 2018 och att byggbranschen ska fungera som pilot. Conny Svensson tror att lagen om elektronisk personalliggare i kombination med detta kan ge skatteintäkter från byggbranschen om åtminstone två miljarder kronor årligen.

Lagstiftningen behöver kompletteras för att bli riktigt effektiv.

– Med detta komplement skulle personalliggaren bli ett fantastiskt effektivt kontrollsystem och detta borde vara standard inom alla branscher, säger Conny Svensson.

Text: Nicole Kling

Intervjun med Margareta Hansson finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 6/2016.

Publicerad: 05 dec 2016 Byggbiz Sund byggbransch