Margareta Hansson, vd för Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB. Foto: Nicole Kling.
Margareta Hansson, vd för Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB. Foto: Nicole Kling.

Personalliggare – en del av arbetet för en sund byggbransch

Målsättningen om en sundare konkurrenssituation inom byggbranschen överskuggar merarbetet för företagen som lagen om elektronisk personalliggare har inneburit. De nya reglerna är ett steg i rätt riktning, men de behöver kompletteras för att verkligen kunna användas som ett effektivt verktyg mot svartarbete.

Lagen om elektronisk personalliggare innebär att varje byggarbetsplats ska ha en förteckning över vilka som är verksamma där och anmäla till Skatteverket när och var en verksamhet påbörjas. Nynäs Tak är ett av de företag som såg till att vara på banan från början.

– Vi utsåg en person som blev ansvarig för att gå på alla informationsträffar angående personalliggaren för att vara i position då lagen infördes. Eftersom systemet var helt nytt för branschen var det ganska mycket som skulle ske på kort tid, säger Margareta Hansson, vd för Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB.

Gynnar seriösa aktörer

Att införandet av personalliggare inneburit ökad arbetsbelastning är inget Margareta Hansson sticker under stolen med. Men hon menar samtidigt att lagen är en nödvändig utveckling för att komma till rätta med osund konkurrens.

– Nynäs Tak är ett specialföretag med många och förhållandevis korta uppdrag. Det medför att administrationen med personalliggaren blir större för oss än för en hel del andra företag, säger hon och tillägger:

– Allt som gynnar seriösa företag och som innebär att vi kan jobba på lika villkor är av godo.

Allt som gynnar sund konkurrens är av godo.

Lagen om elektronisk personalliggare har även inneburit längre ledtid för företagen, eftersom byggarbetsplatsen måste anmälas till Skatteverket innan arbetet får påbörjas.

Margareta Hansson berättar att företaget har valt att använda en lösning med både en app och boxar för att förenkla för personalen. Vissa medarbetare var inledningsvis oroliga över hur utrustningen och informationen i personalliggaren skulle användas och hon betonar att uppgifterna endast rapporteras till Skatteverket och att de inte får användas i några andra syften.

Lagen måste kompletteras

Lagen reglerar att det är beställaren som ska ansvara för personalliggaren, ett ansvar som ofta delegeras till byggföretaget. För Nynäs Taks del har detta inneburit att de har hand om personalliggaren i ungefär hälften av sina uppdrag.

– Det har fungerat bra. Det viktigaste är att det är tydligt hos vem ansvaret ligger och att beställaren förstår att om de överför ansvaret har de också avtalat bort sin rätt till insyn, säger Margareta Hansson.

Även om lagen är ett steg i rätt riktning återstår en del arbete för att nå ambitionen om en sundare bransch. Reglerna omfattar inte alla typer av entreprenader (privatpersoner och byggen som understiger fyra prisbasbelopp är undantagna) och uppföljning måste göras för att utvärdera lagens effekt.

– Personalliggaren är en del i arbetet för en sund byggbransch, men det kommer att krävas fler saker, bland annat månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå, konstaterar Margareta Hansson.

Personalliggaren är en del i arbetet för en sund byggbransch, men det kommer att krävas fler saker.

Text: Nicole Kling

Intervjun med Margareta Hansson finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 6/2016.

Publicerad: 05 dec 2016 Byggbiz Sund byggbransch