Senaste nytt

Enstegstätade putsade fasader - felaktiga enligt HD

Igår, den 19 mars, kom domen från Högsta domstolen (HD) i det så kallade ”Myresjöhusfallet”. HD kom i domen fram till att det föreligger fel i entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 20 mar 2015

Gotland - fick ny ordförande

I april fick Gotlands Byggmästareförening en ny ordförande i Per Stephani som till vardags arbetar som vd för Nybergs Entreprenad AB.

» Läs mer

Gotland Medlem 09 mar 2015

Södertälje - fokus på ansvar

Den stora frågan för Södertälje Byggmästareförening har under förra året varit huvudentreprenörsansvaret som träder i kraft i januari 2015. En informationsträff hölls den 14 november för att ge föreningens medlemmar mer kunskap om vad förändringen innebär i praktiken. Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje Byggmästareförening, berättar om vad Södertälje BF fokuserat på under det gångna året.

» Läs mer

Medlem Södertälje 09 mar 2015

Kampanj för fler bostäder

2014 var ett intensivt år för bostadspolitiken. Valrörelsen aktualiserade frågan om byggandet i Stockholm och ämnet hamnade högt upp på agendan. Martin Arkad, koncernchef för Järntorget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, berättar om bostadskampanjen som genomfördes förra året.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

Sonsonen till Viktor Hanson berättar om medlemskapet

Nils Hansons farfar Viktor Hanson grundade sitt byggföretag 1914. Redan fyra år efter starten gick byggfirman med i Stockholms Byggmästareförening och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är därmed den äldsta nuvarande medlemmen. Nils Hanson, vice vd i företaget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott, berättar om medlemskapet.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

2014 - ett händelserikt år

Jubileumsfirande, bostadspolitisk kampanj och så den ordinarie verksamheten, förstås. 2014 var ett intensivt och spännande år för Stockholms Byggmästareförening. Elisabeth Martin summerar året som gått.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

Månadens stockholmare - Elisabeth Martin

Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin har blivit utsedd till Månadens stockholmare i februari. Det är Stockholms stad som varje månad utser en person som i sitt dagliga liv främjar en hållbar stad och/eller möjliggör för andra stockholmare att bidra till en hållbar stad.

» Läs mer

Sund byggbransch 25 feb 2015

Byggtakten ökar i Stockholm 2015

Senaste byggprognosen från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. De sammanlagda investeringarna ökar med 10 procent jämfört med 2014. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

» Läs mer

Statistik 25 feb 2015

Tydligt behov: Mer samordnad planering för bostadsförsörjningen

Det var stor uppslutning när Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerade Bostadsforum med frågeställningen: Kan regional planering öka bostadsbyggandet. Förra regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag på regional nivå. Syftet är att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet oh en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.

» Läs mer

Evenemang Bostad 17 feb 2015

Första konferensen om AB 04

På torsdagen den 5 februari genomfördes konferensen ”10 år med AB 04”. Svensk Byggtjänst anordade dagen, med Stockholms Byggmästareförening som programpartner och drivande i att konferensen skulle bli av. Niklas Kåvius, initiativtagare och föreningens entreprenadjurist, var efteråt nöjd med diskussionerna samtidigt som han ser behovet av att fortsätta dialogen kring de allmänna bestämmelsernas utformning.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 06 feb 2015

AB 04 som hjälpare eller stjälpare?

Debattartikel i tidningen Byggindustrin den 4 februari: I den bästa av världar hade man kunnat önska att avsteg i AB 04 syftar till att förtydliga och förenkla avtalen mellan beställare och entreprenör. Så är långt ifrån fallet. Tvärtom så är avstegen en bidragande orsak till oklarheter om hur avtalen ska tolkas, skriver Byggmästareföreningens entreprenadjurister Claes Sahlin och Niklas Kåvius.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 05 feb 2015

Jan Henriksson: Avsteg visar brist på respekt

De många avstegen från standardavtalen i branschen är ett uttryck för att man inte vågar lita på sin samarbetspartner. Det menar Q-gruppens vd Jan Henriksson som ställer sig kritisk till att allt färre respekterar AB 04.

» Läs mer

Charlotta Lindmark: Vi verkar för så få avsteg som möjligt

Charlotta Lindmark är ny på posten som ordförande för föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som ansvarar för standardavtalen i branschen. Snart börjar arbetet med att utvärdera AB 04 för att se om det är dags för en revidering av de allmänna bestämmelserna.

» Läs mer

Årets mest intressanta rättsfall

Under ett år hinner det hända mycket inom entreprenadjuridiken. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott bjöd den 30 januari in till årets första frukostmöte för att ta upp och kommentera några utav de viktigaste rättsfallen från det gångna året. Under frukostmötet släpptes även nya numret av Byggjuridik.

» Läs mer

Ansök om stipendier

Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen och läser på någon utav de byggtekniska utbildningarna vid KTH Haninge, KTH-S eller Nackademin? Då har du möjlighet att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse.

» Läs mer

29 jan 2015

Ny kurs med fokus på att skapa friska arbetsplatser

Stockholms Byggmästareförening startar i vår en kurs på en dag om hur företag kan fånga upp, förebygga och åtgärda psykiska och sociala frågor i företaget. Disa Blomfeldt, enhetschef för arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI) öst, svarar på frågor om kursen.

» Läs mer

Kurser 29 jan 2015

Dags att anmäla er bästa ombyggnad till ROT-priset 2015

Har ni under 2014 färdigställt ett ROT-projekt som:

- tillvaratar byggnadens särdrag

- håller hög byggteknisk kvalitet

- har god ekonomi?

» Läs mer

ROT 26 jan 2015

Lämna förslag till Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje

Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, för att bygga en stad att vara stolta över.

» Läs mer

Södertälje 20 jan 2015

Tre önskningar från Elisabeth Martin

Stockholms Byggmästareförenings vd tillika regionchef för Sveriges Byggindustrier region öst berättar om tre önskningar inför år 2015 och önskar en riktigt god jul.

» Läs mer

24 dec 2014

Tio år med AB 04

En konferens som går på djupet med de allmänna bestämmelserna

Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn - i vinter är det tio år sedan AB 04 lanserades.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 17 dec 2014

2010-2014: Stort behov av nya bostäder i Stockholm

Under 2014 har Stockholms Byggmästareförening firat 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det trettonde och sista avsnittet om åren 2010-2014. Trevlig läsning!

» Läs mer

17 dec 2014

Svagt positiva byggvindar inför det nya året

Byggföretagen uppger en försiktig optimism inför det första halvåret 2015 i en undersökning från Stockholms Byggmästareförening. Föreningen har frågat sina 800 medlemsföretag hur de bedömer marknaden och en klar majoritet, hela 85 procent, tror på en oförändrad eller bättre marknad jämfört med andra halvåret 2014. Men det finns samtidigt orosmoment på byggmarknaden, som frysningen av Förbifarten.

» Läs mer

Statistik 10 dec 2014

Avsteg försvårar upphandlingarna

Tydlighet, tid och dialog. Så sammanfattar Maria Zimdahl framgångsreceptet för att få en bättre tillämpning av LOU.

» Läs mer

LOU Byggbiz 05 dec 2014

Problemet är inte LOU, utan tillämpningen

Byggare och offentliga beställare samlades vid rapportsläppet av "Sund offentlig upphandling" som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. I panelsamtalet lyfte byggarna fram att det är viktigt att det affärsmässiga står i fokus och att alla blir bedömda på lika villkor i offentliga upphandlingar.

» Läs mer

LOU Evenemang 04 dec 2014

Ny rapport: Sund offentlig upphandling

Tillämpningen är problemet

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

» Läs mer

LOU 04 dec 2014

Therese Klaar: Vi måste våga utesluta låga anbud

Mer kommunikation.
Så lyder upphandlingschefen i Ekerö kommun Therese Klaars recept för sundare offentliga upphandlingar med bättre verklighetsförankring.

– Många gånger har leverantörerna svar på vad som behövs – och vi måste våga fråga.

» Läs mer

LOU Byggbiz 03 dec 2014

Jubileumsutställning i Kulturhuset

Som avslutning på Stockholms Byggmästareförenings 125:e år visar vi hur Stockholm har vuxit fram med en jubileumsutställning i Kulturhuset.

» Läs mer

02 dec 2014

2000-2009: Stockholm bygger och digitaliseringen är nu en livsnödvändighet

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är avsnitt tolv om åren 2000-2009. Trevlig läsning!

» Läs mer

02 dec 2014

Vinnande anbud - så vinner du fler offentliga upphandlingar

Mindre företag har ofta svårt att konkurrera med större företag vid offentliga upphandlingar. Inte för att de gör ett sämre jobb, utan för att de inte är lika bra på att skapa vinnande anbud. Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna fredagen den 28 november för att få en snabbkurs om att skriva anbud. Det var fullsatt när inbjudne talaren Magnus Josephson, specialist på anbudsskrivning, berättade om hur företagen kan vinna fler offentliga upphandlingar.

» Läs mer

Evenemang LOU 28 nov 2014

Använd UE 2015 redan nu!

Den 1 januari 2015 träder det så kallade huvudentreprenörsansvaret i kraft, vilket kommer att synliggöra vilka entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen. På Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte berättade Malin Nilsson och Tomas Weis från Sveriges Byggindustrier om vad det innebär för byggföretagen. De uppmanade alla att redan nu låta alla nya underentreprenörer skriva under UE 2015, där de får intyga att företaget inte har några klara och förfallna fordringar gentemot sina anställda.

» Läs mer

28 nov 2014

1990-1999: Krisläge som övergår i optimism

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är avsnitt elva om åren 1990-99. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 14 nov 2014

Passa på att höja kompetensen för dig och ditt företag

Det finns gott om tillfällen att satsa på kompetensutveckling för dig och ditt företag hos oss på Stockholms Byggmästareförening. Boka in vårens kurser redan nu! Våra kurser är specialanpassade för byggbranschen.

» Läs mer

Kurser 07 nov 2014

På väg mot nära noll

Det finns många begrepp kring energieffektiva byggnader och krav kring energianvändning för olika typer av byggnader. Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd fredagen den 7 november in till frukostmöte för att reda ut begreppen. Till hjälp fanns Per Levin från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB som berättade om vad som gäller för BBR-hus, passivhus, nära nollenergihus, nollenergihus och plusenergihus.

» Läs mer

Fullt hus

Idag var det fullt i byggarnas hus på Wennerbergsgatan 10! Alla våra tre våningsplan bjöd in till olika aktiviteter.

» Läs mer

Evenemang 07 nov 2014

Varför byggs det så få ägarlägenheter?

I fem år har det nu varit möjligt att bygga ägarlägenheter. Regeringen räknade innan beslutet att mellan 3 000 och 5 000 ägarlägenheter skulle byggas per år, men till i dag har endast 966 byggts, varav bara 29 i Stockholms län. Hur kommer det sig att inte fler ägarlägenheter har byggts? Detta diskuterades på Bostadsforums frukostmöte den 4 november där Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms län) stod värd.

» Läs mer

Evenemang Bostad 04 nov 2014

Stefan Ränk: Tunnelbanan kan minska social utsatthet

Bind ihop tunnelbanans ändstationer och skapa på så vis nya resmönster med mindre social utsatthet som följd. Så lyder Stefan Ränks recept för utvecklingen i Stockholm.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 31 okt 2014

1980-tal: Byggarna i protestmarsch

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det tionde avsnittet om åren 1980-89. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 30 okt 2014

Robert Örtegren: Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken

Länsplanen för Stockholms infrastruktur har ett tydligt fokus: Satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

– Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken om vi ska få plats och kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 29 okt 2014

Läs mer om entreprenadjuridik

Vi har nu kompletterat de entreprenadjuridiska resurserna på webben med en litteraturlista och en länksamling för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

Entrepenadjuridik 27 okt 2014

Byggjuridik special: aktuella lag- och regelförändringar

Med anledning av de aktuella förändringarna i PBL, nya sanktionsavgifter och den borttagna byggfelsförsäkringen, publicerar vi ett Byggjuridik special som går igenom de viktigaste nyheterna. Läs det nya numret här!

Entrepenadjuridik 08 okt 2014

Avtala före arbetet – undvik tvist efteråt

Stockholms Byggmästareförening bjöd på fredagen den 3 oktober in till ett frukostmöte om konsumententreprenader och specifikt om nya Hantverkarformuläret -14. Frukostmötet var fullsatt, vilket visar att det finns stort intresse och många frågor från medlemmarna när det gäller arbeten som utförs med privatpersoner som beställare.

» Läs mer

Behöver du behörighet för Heta arbeten?

Certifikat behövs för alla som utför, är brandvakter eller ska vara tillståndsansvarig vid Heta arbeten. Har du behov av att förnya ditt certifikat eller har du tidigare inte gått kursen? Passa på att gå Heta arbeten, tillståndsansvarig hos Stockholms Byggmästareförening under hösten. Den 1 januari 2015 höjer Brandskyddsföreningen priserna för certifikatet och det innebär att även vi kommer att behöva höja kursavgiften.

» Läs mer

Kurser 25 sep 2014

Önskemål: Samordna regelverken för buller

Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bjöd tisdagen den 23 september in till ett gemensamt frukostmöte, Bostadsforum, för att diskutera vad de föreslagna förändringarna kan innebära för bostadsbyggande.

» Läs mer

Evenemang Bostad 23 sep 2014

1970-tal: Individen träder fram, oljekris och MBL

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det nionde avsnittet om åren 1970-79. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 23 sep 2014

Finns det lösningar för att renovera miljonprogrammet?

En utmaning för miljonprogrammet är att utveckla koncept för renovering som ska vara både praktiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. I Nordic Built Challenge, Nordiska ministerrådets designtävling för hållbar byggnadsrenovering i Norden som avslutades 2013, deltog olika företag med sina förslag på lösningar för ett hus i respektive land. Under frukostseminariet vid fredagens ROT-prisutdelning fanns två Sveriges bidrag på plats och presenterade sina koncept.

» Läs mer

Evenemang ROT 23 sep 2014

Julpsalmen 4 vann ROT-priset

Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

» Läs mer

Evenemang ROT 19 sep 2014

Hur får vi ett bra samarbete med Trafikverket?

Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, och Tobias Andersson, vd på Sveab och representant för SME-företagen gentemot Trafikverket, berättade om det arbete som görs för att få ett bättre samarbete med Trafikverket på ett frukostmöte fredagen den 12 september.

» Läs mer

Evenemang Infrastruktur 12 sep 2014

ROT-prisutställning i Kulturhuset

Kom och titta på ROT-priset! Fram till och med fredagen den 19 september visar vi en miniutställning om ROT-priset i Kulturhusets Stockholm Bygger-rum i gatuplan. Vinnaren tillkännages på frukostseminariet den 19 september.

» Läs mer

Evenemang ROT 04 sep 2014

Jubileumsfest!

Stockholms Byggmästareförenings 125-årsjubileum firades lördagen den 30 augusti med en fest för föreningens medlemmar på Cirkus på Djurgården. Till middagen bjöds underhållning inspirerad av föreningens historia med allt från borrmaskinsakrobatik till ”Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt”. Lasse Kronér var kvällens sjungande konferencier och orkestern Cotton Club bjöd upp till dans efter middagen.

Evenemang BF 125 år 03 sep 2014

Unlock - flexibla lösningar med socialt ansvar

De (Susanne Sjöblom - Skanska, Cecilia Holmström - Tengbom och Agneta Persson - WSP) slog sina kloka huvuden ihop för att hitta nycklarna till framtidens renovering av miljonprogrammet. Hållbarhet ur fem aspekter – social, ekonomisk, miljömässig, estetisk och teknisk – ledde fram till renoveringskonceptet Unlock. 

» Läs mer

ROT Byggbiz 29 aug 2014

1960-tal: En vidgad värld

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det åttonde avsnittet om åren 1960-1969. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 28 aug 2014

Ett vinnande koncept för renovering

Fittja Peoples Palace – så hette det svenska vinnarbidraget i tävlingen Nordic Built Challenge. Nu väntar Krögarvägen 2 i Botkyrka på att bli hållbart renoverad.

– Det är extra viktigt att ta socialt ansvar i miljonprogrammet eftersom folk här har begränsade resurser, säger Jennie Fridolin, affärsutvecklare på NCC och en av hjärnorna bakom konceptet.

» Läs mer

ROT Byggbiz 25 aug 2014

Debattduell mellan två finansborgarrådskandidater

Stockholms Byggmästareförening och Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till afterwork fredagen den 22 augusti i det så kallade Stockholmsrummet i Kulturhuset. Till chipsen och drycken serverades en färsk rapport om behovet av arbetskraft inom byggbranschen samt en debattduell mellan Sten Nordin (M) och Karin Wanngård (S), två kandidater till finansborgarrådsposten efter valet.

» Läs mer

1950-tal: Idyll, framtidstro och optimism

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det sjunde avsnittet om åren 1950-1959. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 11 aug 2014

Brist på personal hotar byggbranschen

En rapport gemensamt framtagen av Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening visar tydligt att arbetskraftsbristen inom byggbranschen slår och kommer att slå hårt mot Stockholms byggplaner.

» Läs mer

1940-tal: Folkhemmet byggs upp

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det sjätte avsnittet om åren 1940-1949. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 27 jun 2014

Viksberg vann priset Årets byggnad i Södertälje

Tävlingen Årets byggnad 2013 är avgjord. Vinnare är fritidshuset i Viksberg. Alla, politikerna i stadsbyggnadsnämnden, Södertälje Byggmästareförening och södertäljeborna, hade fritidshuset på första plats.

» Läs mer

DN-bilaga om byggbranschen

Den 13 juni bifogas en bilaga tillsammans med DN med anledning av att Stockholms Byggmästareförening fyller 125 år. Innehållet riktar sig till allmänheten och handlar bland annat om hur man handlar upp byggtjänster på rätt sätt, risker med att anlita oseriösa företag och hur det är att arbeta i byggbranschen.

Du kan bläddra i tidning här: Byggbiz special

Om du vill bläddra i papperstidningen kan du beställa den genom att mejla till info@stockholmsbf.se.

13 jun 2014

Han-Suck Song: Dyrare byggen kan bero på högre kvalitet

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) blir det allt dyrare att bygga en lägenhet. Men den dåliga byggproduktiviteten i Sverige kan vara en myt. Det har forskaren Han-Suck Song och hans kolleger på KTH fastslagit i en rapport.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 02 jun 2014

1930-talet - Framtidstro i Sverige

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det femte avsnittet om åren 1930-1939. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 28 maj 2014

Rösta på Årets byggnad i Södertälje

Det är dags att utse Årets byggnad 2013 i Södertälje. Tre kandidater tävlar om det prestigefyllda priset och i år kan allmänheten vara med och påverka vem som blir årets vinnare. 

» Läs mer

Södertälje Bostad 17 maj 2014

Kompetensförsörjning hos kommunerna

Ökat byggande - ökat behov av handläggare.

Tisdagen den 13 maj bjöd Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) in till ett frukostmöte där kompetensutveckling stod i fokus. På scen för att diskutera frågan fanns Jonas Örtquist från Länsstyrelsen, Ann-Kristin Kaplan från Stockholms stad, Josa Lundbäck från Abacus och Carina Lindberg från Huddinge kommun.

» Läs mer

Bostad Evenemang 14 maj 2014

De tävlar om årets ROT-pris

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris tillkom för att främja ombyggande i Stockholm. I år tävlar fem byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte den 19 september i Kulturhuset.

» Läs mer

ROT 14 maj 2014

Politikerna gav sina visioner för ett växande Stockholm

Stockholms Byggmästareförening bjöd in till bostadspolitisk debatt fredagen den 9 maj i Kulturhuset. Samtliga partier i Stockholms stadshus var representerade för att ge sin syn huvudstadens markanvisningspolitik, stadsbyggnadsfrågor och infrastrukturutveckling.

» Läs mer

Bostad Evenemang 12 maj 2014

Fem politiker i Heta stolen

Stockholms Byggmästareförening har satt fem olika kommunpolitiker i Heta stolen för att fråga dem om planerna på bostadsbyggande i vardera kommun. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur de olika politikerna svarat.

» Läs mer

Evenemang Bostad 07 maj 2014

Kärlek – därför flyttar man till Haninge

Stockholms Byggmästareförening satte Peter Olevik Dunder (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, i Heta stolen tisdagen den 6 maj. Peter Olevik Dunder fick berätta om bostadsbyggarplanerna i kommunen och han inledde med att Haninge inte bara är skärgård, utan det finns många oexploaterade områden längs med pendeltågslinjen som han gärna ser bebyggs.

» Läs mer

Bostad Evenemang 06 maj 2014

Debatten direktsänds

På fredag den 9 maj direktsänder vi vår bostadspolitiska debatt. Har du inte tid att närvara i Kulturhuset men ändå vill se debatten, klicka in här på fredag morgon och följ länken som tar dig vidare till sidan där vi direktsänder debatten.

» Läs mer

Bostad 06 maj 2014

10 förslag till ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening har tagit fram 10 punkter med förslag till kommunerna i Stockholmsregionen på hur hanteringen av plan- och tillståndsärenden på kort sikt kan komma igång för att få ett ökat och snabbare bostadsbyggande.

» Läs mer

Bostad 30 apr 2014

Nacka satsar på nära och nyskapande stadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening satte ordförande i Nackas stadsbyggnadsnämnd, Cathrin Bergenstråhle (M), i Heta stolen tisdagen den 29 april. I och med överenskommelsen om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbyggande har Nacka åtagit sig att bygga 14 000 nya bostäder på västra Sicklaön längs med tunnelbanans nya spår. Cathrin Bergenstråhle meddelade att Nacka satsar än mer och kommer sammanlagt att bygga 20 000 nya bostäder i hela kommunen fram till 2030.

» Läs mer

Bostad Evenemang 29 apr 2014

1920-talet - byggboom och börskrasch

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det fjärde avsnittet om åren 1920-1929. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 28 apr 2014

Fullsatt frukostmöte om överprövning i offentlig upphandling

När Andrea Sundstrand, advokat och Sveriges enda doktor i offentlig upphandling, inte hittade en bok i offentlig upphandling som var tillräckligt praktisk skrev hon en egen. Den 25 april var hon talare på föreningens frukostmöte: överprövning i offentliga upphandlingar, anordnat av Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott, och berättade om rättsmedel vid offentlig upphandling.

» Läs mer

Evenemang LOU 25 apr 2014

Sundbyberg – bevarar småstadskänslan i storstaden

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, tog plats i Stockholms Byggmästareförenings ”Heta stolen” på tisdagen den 22 april för att svara på hur bostadsbyggandet i kommunen ser ut framöver.

» Läs mer

Bostad Evenemang 22 apr 2014

Botkyrka satsar på 20 000 nya bostäder till år 2040

Botkyrka kommuns nye ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Gabriel Melki (S), fick sätta sig i Heta stolen i Kulturhuset på tisdagen för att svara på frågor om byggandet i kommunen. Botkyrka är på väg att anta en ny översiktsplan och i den höjer de målen för bostadsbyggande från idag cirka 250 nya bostäder per år till 650 bostäder per år fram till 2040.

» Läs mer

Bostad Evenemang 15 apr 2014

Heta arbeten på polska

För att utföra arbeten med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet har länge haft kursen Heta arbeten, tillståndsansvarig i kursutbudet, men har nu valt att även erbjuda den på polska.

» Läs mer

Kurser 15 apr 2014

"Insynen i markanvisningsprocessen är fortfarande dålig"

Jonas Hammarlund var projektledare för Statskontorets rapport "Mark, bostadsbyggande och konkurrens". Han berättar i en intervju hur markanvisningar påverkar bostadsbyggandet.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 14 apr 2014

Jubilerande årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm på kvällen den 9 april. Efter mötet smygstartade firandet av Stockholms Byggmästareförenings 125-årsjubileum med underhållning av The Fantastic Four till middagen.

» Läs mer

Evenemang BF 125 år 10 apr 2014

Emma Jonsteg: Markpolitiken ger kortsiktiga lösningar

Marken är medborgarnas största och mest värdefulla tillgång. Och det är i markpolitiken vi sätter själva grundförutsättningarna för vårt samhälls- och bostadsbyggande. Då måste man tänka mer långsiktigt, anser Emma Jonsteg – arkitekten som tar plats i samhällsdebatten.

» Läs mer

Byggbiz Bostad 09 apr 2014

Solna - mer än bara genomfartskommun

Idag satte sig Anders Ekegren (FP) i Heta stolen i Kulturhuset för att svara på frågor från Stockholms Byggmästareförening. Anders Ekegren är stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna och när han fick beskriva sin kommun konstaterade han att många bara ser de stora vägarna som går genom kommunen, men den lilla kommunen erbjuder såväl ett varierat boende som närhet till grönområden och storstadens puls.

» Läs mer

Bostad Evenemang 08 apr 2014

Heta stolen: Var ska framtidens bostäder byggas?

Träffa kommunpolitiker från Stockholms kranskommuner som svarar på frågor i Heta stolen.

Tid: Tisdagar 11.30–12.00
Plats: Kulturhuset (gatuplan), Sergels torg
Ingen anmälan krävs

» Läs mer

Bostad Evenemang 07 apr 2014

Hur vill politikerna att framtidens Stockholm ska se ut?

Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Stockholms tillväxt. Hur tänker politikerna agera för att byggandet av fler bostäder ska komma igång? Stockholms Byggmästareförening har bjudit in stadshuspolitikerna till en het debatt fredagen den 9 maj kl. 8.00-10.00 om bostadsbyggande och infrastruktur i Stockholm. Moderator John Chrispinsson kommer att ställa frågor och känna politikerna på pulsen inför höstens val: Vad enar och vad skiljer partierna åt?

» Läs mer

Evenemang Bostad 07 apr 2014

Ett hus blir till-utställningen i Kulturhuset invigdes med paneldebatt

Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson startade veckan med att inviga föreningens utställning ”Ett hus blir till” i Kulturhuset. Han nämnde att Byggmästareföreningens, som i år fyller 125 år, medlemsföretag har varit med att bygga Stockholm och att byggföretagen kommer fortsätta att bygga stad, och då är det viktigt med en levande debatt om hur staden ska utformas och att alla tar sitt ansvar för sin del i processen.

» Läs mer

Bostad Evenemang 07 apr 2014

Ny sajt om vägen från idé till färdig byggnad: etthusblirtill.nu

Nu har Ett hus blir till, Stockholms Byggmästareförenings illustration av vägen från idé till färdig byggnad, fått en egen sajt: www.etthusblirtill.nu
Där kan du också läsa mer om plan- och byggprocessen och se branschens 10 förslag ökat bostadsbyggande.

» Läs mer

Bostad 07 apr 2014

1910-talet - världskrig och olympiad

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det tredje avsnittet om åren 1910-1919. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 03 apr 2014

Ny styrelse vald vid Södertäljes årsmöte

På tisdagskvällen hade ett trettiotal personer slutit upp till Södertälje Byggmästareförening årsmöte. Efter den formella delen av mötet, med bland annat val av styrelseledamöter, avtackades Matti Virkki, NCC, för sitt fleråriga engagemang i styrelsearbetet.

» Läs mer

Ökat byggande förutsätter mer mark

Färska siffror från Sveriges Byggindustrier visar på en uppgående konjunktur för bostadsbyggandet i Stockholms län. Enligt prognosen kommer investeringarna i bostäder att öka med 11 procent under 2014 jämfört med förra året, vilket motsvarar en ökning på ungefär 5 miljarder. 

» Läs mer

13 mar 2014

BF 125 år - decennium för decennium

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats publicerar vi varje månad information om utvecklingen sedan 1889, både i världen, i Stockholm och inom föreningens verksamhet. Detta är det andra avsnittet och gäller åren 1900-1909. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 10 mar 2014

Nu är det dags att anmäla bidrag till årets ROT-pris!

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Tävlingen gäller alla typer av ombyggda hus i Stockholms län färdigställda under 2013.

Välkommen att lämna in ert tävlingsbidrag senast klockan 11.00 den 11 april 2014. Anmälningsblankett och ytterligare information finns här.

» Läs mer

ROT 04 mar 2014

BF 125 år - decennium för decennium

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. Den 30 augusti firar vi detta med en stor fest. Boka in datumet redan nu i kalendern!

På vår webbplats kommer vi varje månad att publicera information om hur världen, Stockholm och föreningens verksamhet har utvecklats decennium för decennium sedan 1889. Vi börjar med 1889-1899. Trevlig läsning!

BF 125 år 19 feb 2014

Sant och falskt om PBL

Boverkets rättschef, Yvonne Svensson, kom till Stockolms Byggmästareförening fredagen den 14 februari för att berätta om några myter i plan- och bygglagen (PBL). Föreningens bostadsutskott hade bjudit in medlemmarna till ett lunchseminarium för att lyssna när Yvonne Svensson rätade ut några frågetecken kring till exempel bullerregler, energimätning och vad som gäller vid flyttning. 

» Läs mer

Bostad Evenemang 17 feb 2014

Praktiserande planhandläggare fick perspektiv på planprocessen

Stockholms Byggmästareförening tog emot en grupp studenter som studerar masterprogrammet i samhällsplanering på Stockholms universitet. Martin Arkad, vd på Järntorget, gick igenom plan- och byggprocessen utifrån byggföretagens synvinkel.

» Läs mer

Dags lämna förslag till Årets Byggnad och Årets Renovering

Varje år prisar Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening Årets byggnad och Årets renovering. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram god modern arkitektur och hållbart byggande samt uppmuntra till varsam renovering i Södertälje.

» Läs mer

Södertälje 10 feb 2014

Därför blir små bostäder försäljningssuccéer

Mindre bostäder handlar om färre rum, men också att varje rum är mindre. För Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad, om de  stora förändringar hon ser i människors köpbeteende. 

» Läs mer

Byggbiz Bostad 06 feb 2014

Alice Bah Kuhnke: Bostäder för unga i topp på önskelistan

Brist på små bostäder drabbar de unga hårdast och i förlängningen får samhället ta konsekvenserna. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, ser ett stort behov av att införa övergripande planer för bostadsförsörjningen. I senaste numret av Byggbiz intervjuades hon om läget för unga på bostadsmarknaden. 

» Läs mer

Bostad Byggbiz 03 feb 2014

Dags att ansöka om stipendier

Nu är det dags att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse, som delar ut stipendier till elever vid KTH Syd, KTH-S och Nackademin som har tidigare erfarenhet från byggbranschen. Mer information och ansökningshandlingar hittar du här: http://www.stockholmsbf.se/forss

» Läs mer

31 jan 2014

Samstämmiga röster: Storstadsanpassa bullernormer och parkeringstal

På morgonen den 28 januari samlades runt 100 personer för frukostmötet om hur vi fixar små lägenheter. Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) bjöd in till ett samtal om hur vi ska lösa det stora behovet av små lägenheter. På scen för att diskutera frågan fanns Yvonne Svensson från Boverket, Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu, Anette Frumerie från Besqab, Peter Nyberg (S) från Botkyrka kommun och Regina Kevius (M) från Stockholms stad. I den efterföljande diskussionen var panelen överens om vikten att se över bullernormerna i storstaden och att kommuner behöver vara mer flexibla när de bestämmer parkeringstalen

» Läs mer

Bostad Evenemang 28 jan 2014

Hot om kompetensbrist i byggbranschen

Byggföretag tillsammans med branschorganisationen Stockholms Byggmästareförening oroar sig för en kommande kompetensbrist i byggbranschen. Anledningen är att Myndigheten för Yrkeshögskolan avslår förnyade tillstånd för samtliga av Stockholmsregionens utbildningar till byggnadsingenjörer och arbetsledare hos Nackademin, vilket kraftigt påverkar kompetensförsörjningen i branschen negativt. 

» Läs mer

Onödiga tilläggsförsäkringar fördyrar byggprojekt

"För mig är det helt obegripligt varför man inte håller sig till AB-systemets standardavtal. Gör man det så täcks alla relevanta risker, eventuellt behöver man komplettera med ROT-försäkring" sade Rikard Öijermark, Brim AB, på det frukostmöte som föreningens entreprenadutskott anordnade fredagen den 17 januari.

» Läs mer

Evenemang Entreprenad 17 jan 2014

Bakbind inte oss som vill göra rätt!

Fem medlemsföretag har fått en debattartikel publicerad i Länstidningen Södertälje om ordning och reda i byggbranschen.

» Läs mer

Södertälje 08 jan 2014

Debattartikel: Ett hårdare klimat för företagen?

Allt fler entreprenörer vittnar om att det är svårare att nå avslut i projekten och få betalt. Men om beställaren inte vill betala för utfört arbete så måste relevanta skäl redovisas. Respekten för standardavtalen och affärsmässigheten måste upprätthållas för att parterna ska uppnå ett gott slutresultat, skriver Håkan Klinga, ansvarig för BF9K på Stockholms Byggmästareförening, Niklas Kåvius, entreprenadjurist Stockholms Byggmästareförening och Claes Sahlin, chefsjurist Stockholms Byggmästareförening i en debattartikel i tidningen Byggindustrin idag. Läs hela artikeln på Byggindustrins webbplats

20 dec 2013

Oroväckande trendbrott på Stockholms byggmarknad

Företagen tvekar att ha egna anställda trots konjunkturuppgång

Stockholms Byggmästareförening ser ett trendbrott hos byggföretagen i Stockholmsregionen. Trots att konjunkturen vänder upp det kommande kvartalet så väntas antalet sysselsatta att minska. 

» Läs mer

19 dec 2013

Maria Börjesson: Tätare stad ger fördelar för kvinnor

Infrastrukturen, som bär upp samhället, domineras av en manlig norm. Det påverkar såväl livskvalitet som levnadsvillkor och jämställdhet, förklarar Maria Börjesson, som är docent på KTH. I Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, är hon intervjuad om infrastrukturens betydelse för att skapa ett jämställd samhälle och en av hennes slutsatser är att det allra bästa är att bygga mer nytt i redan kollektivtrafiksmarta lägen.  

» Läs mer

Sund konkurrens för byggbranschen

Samhället förlorar 10 miljarder om året i uteblivna skatteintäkter på grund av oseriösa aktörer i byggbranschen. Detta måste få ett stopp nu! Det behöver bli obligatoriskt för alla att ha närvaroliggare, att lämna en enkel kontrolluppgift varje månad till Skatteverket och att rapportera utländsk arbetskraft från första dagen menade Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte. Vi vill ha tydliga entreprenadkedjor där vi tar ansvar för vilka som är på våra arbetsplatser och vi vill ha regler och kontroller som gäller för hela byggbranschen.

- Vi vill ju göra rätt och det blir mycket enklare om vi får rätt verktyg påpekade Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson.

» Läs mer

"Referenser hör hemma i kvalificeringsfasen"

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bevakar hur lagen om offentlig upphandling fungerar och tillämpas inom byggbranschen. Utskottet har fått signaler från medlemsföretagen att det råder osäkerhet kring hur upphandlare handskas med referenstagning. Fredagen den 15 november bjöd utskottet in till frukostmöte för att diskutera frågan tillsammans med Therese Klaar, upphandlingschef på Ekerö kommun.

» Läs mer

LOU Evenemang 15 nov 2013

Ljuset i tunneln?

Positiva besked ska välkomnas. Före utsatt slutdatum för Stockholmsförhandlingen, om ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden och en ökad bostadsbebyggelse, presenterade regeringen idag ett konkret förslag på nio nya tunnelbanestationer.

» Läs mer

Infrastruktur 11 nov 2013

Hur värderas dina referenser i offentliga upphandlingar?

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjuder in till frukostmöte om referenstagning i offentliga upphandlingar fredagen den 15 november kl. 7.30–9.00. Niklas Kåvius, utskottets sekreterare och entreprenadjurist, berättar att utskottet fått anledning att lyfta denna fråga då flera medlemsföretag har hört av sig och upplever ett problem med referenstagning.

» Läs mer

LOU Evenemang 30 okt 2013

Byggprognosen: Det står nästan still!

Stockholmare som åker i rusningstrafiken har nog fått uppleva att det nästan står still på vägarna och att man kan få stå still i kollektivtrafiken. Precis så still står det även när det gäller bygginvesteringarna i Stockholms län. Höstens konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar att de totala investeringarna bara ökar 1 procent från 2012 till 2014. Om tillväxtmotorn Stockholm inte ska stanna helt behöver vi trycka på gasen för investeringarna i både infrastrukturen och bostadsbyggandet.

» Läs mer

Statistik 16 okt 2013

7 framtida trafiklösningar

Det brukar ju heta att framtiden redan är här, och när det gäller infrastrukturen i Stockholm ligger det nog mycket sanning i det. Att effektivisering och utbyggnad av befintlig kollektivtrafik är morgondagens melodi verkar experterna vara överens om.

» Läs mer

Infrastruktur Byggbiz 15 okt 2013

Jonas Eliasson: Bilarna måste flytta på sig

Det är inga science fiction-fordon Jonas Eliasson drömmer om när han spanar mot framtidens infrastruktur i Stockholm.I Byggbiz 5/2013 får läsarna möta professor Jonas Elisasson som ger sin syn på framtidens transportsystem i Stockholm.

– Vi borde effektivisera de befintliga transportsystemen snarare än att bygga nytt, säger han.

» Läs mer

Byggbiz 11 okt 2013

Samhällsbyggare tänker till om framtiden

Täta städer är gröna städer

En befolkning om nästan två miljoner människor och en stadsbild som på samma gång förtätas och breder ut sig. Det kräver både ett ökat bostadsbyggande och en infrastruktur som klarar av de nya förutsättningarna. Utbyggt tunnelbanenät, minskad privatbilism och bättre cykelbanor. Så kan visionen om Stockholm år 2070 sammanfattas som har tagits fram av Skanska, MTR och Sweco. 

» Läs mer

Infrastruktur 11 okt 2013

Finska avtalsmodellen – något för att få igång byggandet i Stockholm?

Intentionsavtal ger parterna gemensamt ansvar och tydligt åtagande för sin del av ansvaret

Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) anordnade tillsammans ett frukostmöte onsdagen den 2 oktober under rubriken Bostadsforum bjuder in. Frågan som diskuterades var infrastrukturens betydelse för produktionen av bostäder och om vi kan hämta inspiration från den finska modellen med intentionsavtal för att få fart på bostadsbyggandet i Stockholm.

» Läs mer

03 okt 2013

Jarlahuset vann ROT-priset 2013 – glasfasad fick jury på fall

Ombyggnaden av Jarlahuset tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. En anonym kontorsbyggnad på Östermalm med en trist innergård har förvandlats till ett modernt kontorshus med en spektakulär ny glasfasad.

» Läs mer

Evenemang ROT 20 sep 2013

Politik och byggbransch mötte de nya samhällsbyggarstudenterna

Tillsammans med KTH ordnade byggbranschen i region öst den 9 september en eftermiddag om ”Hållbart samhällsbyggande i Norra Djurgårdsstaden” för de nyantagna studenterna på Samhällsbyggnadsprogrammet. Studenterna fick både höra den politiska aspekten och byggföretagens syn på den många gånger komplicerade processen med arbetet för att ett hus ska bli till.

» Läs mer

10 sep 2013

Tre frågor till Anders Högberg om ROT-priset

I fjol vann Anders Högberg från Megaron Arkitekter ROT-priset för sitt arbete med Beckomberga. I år sitter han med i juryn som ska utse årets vinnare – ett hedersuppdrag som är en del av priset.

» Läs mer

ROT Evenemang 04 sep 2013

Sju kreativa parkeringslösningar

Stockholm är Västeuropas snabbast växande storstadsregion. Detta ställer krav på satsningar på bostadsbyggande. Hur kan vi tillmötesgå den stora efterfrågan på små lägenheter och studentbostäder som är omöjliga att bygga med dagens parkeringskrav? Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening bjuder in till ett samtal kring parkeringsnormer och bostadsbyggande tisdagen den 11 juni. Läs programmet och anmäl dig här: www.stockholmsbf.se/bostadsforum.

» Läs mer

Bostad Evenemang 05 jun 2013

Brf Humlan vinnare av Årets byggnad och Gammelgården vinnare av Årets renovering

Tävlingen Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje är avgjord. Prisutdelningen hölls i Södertälje stadshus och Årets byggnad blev Brf Humlan. Årets renovering tilldelades Gammelgården, Vackstanäs.

» Läs mer

Evenemang Södertälje 31 maj 2013

Parkeringslösningar för en växande stad

Huddinge satsar på nya parkeringstal

Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, har intervjuat Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, om parkeringstalen. Huddinge växer så att det knakar. På två decennier satsar kommunen på att öka befolkningsmängden med 40 procent. För att detta ska vara möjligt krävs att man ser över parkeringstalen och skapar förutsättningar för nya, bilfria resvanor.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 29 maj 2013

Kicki Lamminen: Flexibla p-tal lösning på bostadsbristen

Flexibla parkeringstal som är anpassade efter målgrupp och geografiskt läge. Så vill Kicki Lamminen på NCC att framtidens p-tal ska se ut. Dessutom drömmer hon om attitydförändringar och en infrastruktur som inbjuder till kollektivt resande. I senaste numret Byggbiz 3/2013 möter du Kicki Lamminen på NCC som även sitter i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 28 maj 2013

Vilket ansvar har CM-bolagen?

Tidningen Byggindustrin har publicerat en debattartikel om CM-bolagens ansvar skriven av Stockholms Byggmästareförenings chefsjurist Claes Sahlin. Läs hela artikeln här.

Entrepenadjuridik 27 maj 2013

Nominerade till Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje 2012

De nominerade byggnaderna till Årets byggnad och Årets renovering är nu klara. Vinnaren i respektive kategori utses vid prisutdelning fredagen den 31 maj klockan 12.00 i Södertälje stadshus. Prisen delas ut av stadsbyggnadsnämndens ordförande Staffan Norberg och Södertälje Byggmästareförenings ordförande Alexandra Laurén.

» Läs mer

Evenemang Södertälje 14 maj 2013

Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande?

Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län ordnar tillsammans ett frukostmöte tisdagen den 11 juni om parkeringsnormers påverkan på bostadsbyggandet i Stockholms län. Kan vi bygga fler bostäder med flexiblare p-normer som är anpassade efter varje unikt projekt? 

» Läs mer

Evenemang Bostad 08 maj 2013

Frukostmöte: Stockholms stads bygglovschef visade de nya checklistorna

Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd in föreningens medlemmar fredagen den 26 april till ett frukostmöte om Stockholms stads nya checklistor vid ansökan om bygglov. Ett femtiotal medlemmar samlades för att lyssna till Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholm stad.

» Läs mer

Frukostmöte om buller och bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) ordnade tillsammans ett frukostmöte onsdagen den 24 april på temat buller och bostadsbyggande. Frågan som diskuterades var hur vi kan bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer i Stockholm.

» Läs mer

Bostad Evenemang 25 apr 2013

Byggmästareföreningarnas årsmöten har hållits

De tre Byggmästareföreningarna i region öst, Stockholm, Gotland och Södertälje, har nu alla tre haft sina årsmöten. På Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 11 april fick medlemmarna lyssna på en medryckande föredragning om ett modernt medarbetaravtal av Brita Hybbinette som arbetar som jurist inom arbetsmarknad på Sveriges Byggindustrier.

» Läs mer

Evenemang 19 apr 2013

"Nödvändigt att släppa igenom fler projekt"

Lisa Granå, intervjuad i Byggbiz 2/2013, jobbar som akustikkonsult och är expert på buller. Hennes uppdrag är att hjälpa exploatörer att hålla nere ljudnivåerna i nya bostadsområden.

» Läs mer

Byggbiz Bostad 11 apr 2013

Martin Arkad kämpar för fler små bostäder

Fler små bostäder? Då måste reglerna ändras!

Stockholms framtid är beroende av att det byggs små bostäder, och byggandet av små bostäder är beroende av att bullerreglerna ändras. I senaste numret Byggbiz 2/2013 möter du Martin Arkad, vd på Järntorget, som jobbar på att lösa bostadsbristen.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 08 apr 2013

Affärsjuridik för byggare

Stockholms Byggmästareförening har åtta affärsjuridiska kurser för byggare som alla är på en dag vardera. Claes Sahlin, chefsjurist på BF, reder ut några frågor kring kurserna.

» Läs mer

Satsning på arbetsmiljö och säkerhet


En viktig fokusfråga för byggbranschen är en säker arbetsplats. Stockholms Byggmästareförening satsar på att lyfta medvetenheten kring denna fråga och från den 1 april erbjuder föreningen rabatterat medlemspris på tre utvalda kurser inom säkerhetsområdet.

» Läs mer

Arbetsmiljö Kurser 18 mar 2013

Byggbranschen satsar på arbetsmiljö och säkerhet

För att stödja medlemsföretagen i det viktiga arbetsmiljöarbetet har Stockholms Byggmästareförening beslutat att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, erbjuda alla medlemsföretag i regionen en kostnadsfri information om arbetsmiljö och utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd. Deltagarna får kompetenskort för HLR samt AED.

» Läs mer

Arbetsmiljö Evenemang 15 mar 2013

Stockholms län – motorn i byggbranschen

Den regionala byggprognosen för Stockholms län – prognos från Sveriges Byggindustrier 2013‑02‑20

I Stockholms län sker hela 33 procent av landets totala bygginvesteringar. Som jämförelse ligger Västra Götaland på 18 procent och Skåne på 13 procent. Bostadsproduktionen är tyngst och står för 47 procent av de totala bygginvesteringarna, medan lokaler står för 31 procent och anläggningssidan för 22 procent.

» Läs mer

Statistik 14 mar 2013

Stockholms bästa ombyggnad?

Lämna ditt bidrag till ROT-priset 2013

Nu är det dags att skicka in bidrag till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad.

» Läs mer

Evenemang ROT 08 mar 2013

Byggjuridik - årets mest intressanta rättsfall för byggbranschen

Byggjuridik, Stockholms Byggmästareförenings sammanställning av de mest intressanta rättsfallen under förra året, är nu klar och kan laddas ner här. Här kan du bland annat läsa om enstegstätade fasader, preskription vid konkurs, förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker och nyheter om LOU.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 26 feb 2013

Hälften av planerade bostadsprojekt sätts inte igång i Stockholms län

Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna i länet med byggstart 2012-2014 är försenade och den främsta orsaken är att detaljplanearbetet går långsamt i kommunerna. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening och det stöds även av Sveriges Byggindustriers färska konjunkturprognos.

» Läs mer

Bostad Statistik 20 feb 2013

Frukostmöte: Vill du få betalt? Teckna avtal!

Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott bjöd på fredagen den 15 februari in till frukostmöte om vikten av att teckna avtal. Louise Wibert Uggla, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, berättade hur ÄTA-arbeten ska hanteras enligt standardavtalen (AB 04 och ABT 06) för ett trettiotal medlemsföretag.

» Läs mer

Byggmästareföreningen på arbetsmarknadsdagar

Stockholms Byggmästareförening (BF) deltog i början av februari på KTH:s arbetsmarknadsdagar KHAD och Lava som riktar sig mot blivande samhällsbyggare. BF medverkar för att marknadsföra bygg- och anläggningsföretagen som arbetsgivare för högskolestudenterna i Stockholm och alla medlemsföretag hade fått erbjudande om att delta i BF:s monter.

» Läs mer

11 feb 2013

"Vi ska få bort arbetsolyckorna"

Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2013 har tema säkra arbetsplatser. I tidningen kan du läsa en intervju med Charlotta Gottschalk Dieden som är huvudansvarig för fokusområdet:
"En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier.
– Vi måste våga prata om olyckor och risker och vi måste våga be om hjälp när vi behöver den, säger hon.

» Läs mer

Byggbiz Arbetsmiljö 07 feb 2013

En säker arbetsplats i fokus

På torsdagskvällen samlades medlemmarna till kvartalsmöte i Nalens anrika lokaler. Temat för kvällen var dock inte jazz, utan arbetsmiljö. Teater Katapult spelade upp ett interaktivt teaterstycke där alla fick vara med och påverka samtalet om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det blev en tankeväckande diskussion med många skratt.

» Läs mer

Arbetsmiljö Evenemang 01 feb 2013

Lär dig att ha is i magen när det hettar till

Gå kurs i Heta arbeten

Stockholms Byggmästareförening har ett högt tryck på kursen Heta arbeten. Från och med årsskiftet erbjuder vi nu kursen centralt i Stockholm på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen. Kursen ger både praktiska färdigheter i brandsläckning och teoretiska kunskaper om bland annat förebyggande brandkunskap och branschregler kring heta arbeten.

» Läs mer

Kurser Arbetsmiljö 28 jan 2013

Debatt: ”Hyresregleringen driver på ombildningen till bostadsrätter”

Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, har tillsammans med Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, skrivit en debattartikel om hyresregleringen på DN Stockholmsdebatt. Hyresbostadsutredningen, som presenterade sitt förslag i december 2012, konstaterar att hyresmarknaden inte fungerar och behöver reformeras. I Stockholm saknas i dag mer än 100 000 bostäder och för att regionen ska fortsätta att fungera som tillväxtmotor för landet måste det finnas bostäder för alla som kommer till Stockholm för att arbeta och studera. Det ska inte vara nödvändigt att köpa en lägenhet – det måste finnas en fungerande hyresmarknad! Läs debattartikeln här: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/hyresreglering-driver-pa-ombildning-till-bostadsratt.

» Läs mer

Bostad 23 jan 2013

Mer nyheter