Senaste nytt

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4523_newsImgAll

Parkeringsavgift dygnet runt gav fler lediga platser

Det är nu några år sedan dåvarande stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun, som idag motsvaras av tekniska nämnden och byggnadsnämnden, ändrade såväl regler för parkeringsavgifter som parkeringsnorm. Parkeringsavgifterna hade inte justerats på väldigt lång tid och man insåg att det verkligen var dags.

– Innan hade vi en klassisk "en parkeringsplats per lägenhet". Nu införde vi ett flexibelt parkeringstal som påverkas av hur stora lägenheter man bygger och avstånd till spårtrafik, berättar Magnus Persson (C) som idag är ordförande i tekniska nämnden. 

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4521_newsImgAll

Jan Valeskog: Ny modell ger lägre p-tal

Nu behöver politiker inte längre ständigt diskutera vad som är ett rimligt p-tal i varje byggärende. I Stockholms stads nya riktlinjer för parkeringstal finns en modell att jobba efter, vilket biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S) är positiv till:

– Man kommer ifrån de högsta parkeringstalen, säger han.

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4519_newsImgAll

Jan Valeskog talade på föreningens kvartalsmöte

På torsdagen den 26 november hölls det sista kvartalsmötet för 2015 i Stockholms Byggmästareförening. Ett nittiotal medlemmar hade samlats i Bryggarsalen på Norrtullsgatan för att lyssna till Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd rörande exploatering och infrastruktur Stockholms stad.

» Läs mer

Evenemang Infrastruktur 30 nov 2015

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4516_newsImgAll

Upphandlingen för nya t-banan tuffar på

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott arrangerade fredagen den 6 november ett frukostmöte med tema: ”Vill du vara med och bygga Stockholms nya tunnelbana?”. Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik vid SLL:s Förvaltning för utbyggd tunnelbana, berättade om projektet och vad det kommer att innebära i form av nya spår, stationer, tunnlar och depåer.

» Läs mer

Evenemang LOU 10 nov 2015

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4515_newsImgAll

Konsumentverket gav råd kring konsumententreprenader

Konsumententreprenader är speciella eftersom beställaren är en privatperson och andra regler gäller än om beställaren är ett företag. Fredagen den 6 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings konsumententreprenadutskott in till ett lunchmöte om konsumententreprenader. Daniel Gustafsson, jurist från Konsumentverket, fanns på plats och berättade för deltagarna om vad Konsumentverket anser är viktigt att tänka på när man bygger åt privatpersoner. 

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4503_newsImgAll

Jenny Winblad von Walter: Sveby gör det enklare att tala samma språk

Jenny Winblad von Walter arbetar som hållbarhetsansvarig på NCC Boende och är ordförande i teknik- och miljöutskottet på Stockholms Byggmästareförening. NCC är en av branschrepresentanterna i Svebys styrgrupp och företaget arbetar aktivt med programmet. Tydlighet och mer rättvis konkurrens lyfts fram som de två främsta fördelarna med Sveby vars syfte är att underlätta vid överenskommelser om energianvändning.

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4502_newsImgAll

Anita Aspegren: Vi vill driva på energieffektiviseringen

Sveby är ett hjälpmedel som ska underlätta för beställare och entreprenör att skriva bra och tydliga avtal kring energianvändningen i byggnader. Förhoppningen är att programmet ska underlätta för branschen att bygga mer energieffektivt.

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4499_newsImgAll

Alla har ett ansvar

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) bjöd in till Bostadsforum onsdagen den 14 oktober om hur kollektivtrafik och bostäder bättre kan samplaneras. Frågan som ställdes var: Vem har ansvaret egentligen?

» Läs mer

Bostad Evenemang 14 okt 2015

Nyheter - Nyheter 2015 - ctl00_cph1_pg4489_newsImgAll

Varför är HD:s domar av betydelse för byggbranschen?

En tapper skara medlemsföretag från Södertälje Byggmästareförening tog sig ut i regnet den 25 september för ett frukostmöte om entreprenadjuridiska rättsfall i Högsta domstolen (HD). Martin Peterson, entreprenadjurist på Byggmästareföreningen, berättade för deltagarna om Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet, två domar som betyder mycket för byggbranschen.

» Läs mer

Hämta fler