Senaste nytt

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3303_newsImgAll

Debattartikel: Ett hårdare klimat för företagen?

Allt fler entreprenörer vittnar om att det är svårare att nå avslut i projekten och få betalt. Men om beställaren inte vill betala för utfört arbete så måste relevanta skäl redovisas. Respekten för standardavtalen och affärsmässigheten måste upprätthållas för att parterna ska uppnå ett gott slutresultat, skriver Håkan Klinga, ansvarig för BF9K på Stockholms Byggmästareförening, Niklas Kåvius, entreprenadjurist Stockholms Byggmästareförening och Claes Sahlin, chefsjurist Stockholms Byggmästareförening i en debattartikel i tidningen Byggindustrin idag. Läs hela artikeln på Byggindustrins webbplats

20 dec 2013

Oroväckande trendbrott på Stockholms byggmarknad

Företagen tvekar att ha egna anställda trots konjunkturuppgång

Stockholms Byggmästareförening ser ett trendbrott hos byggföretagen i Stockholmsregionen. Trots att konjunkturen vänder upp det kommande kvartalet så väntas antalet sysselsatta att minska. 

» Läs mer

19 dec 2013

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3296_newsImgAll

Maria Börjesson: Tätare stad ger fördelar för kvinnor

Infrastrukturen, som bär upp samhället, domineras av en manlig norm. Det påverkar såväl livskvalitet som levnadsvillkor och jämställdhet, förklarar Maria Börjesson, som är docent på KTH. I Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, är hon intervjuad om infrastrukturens betydelse för att skapa ett jämställd samhälle och en av hennes slutsatser är att det allra bästa är att bygga mer nytt i redan kollektivtrafiksmarta lägen.  

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3294_newsImgAll

Sund konkurrens för byggbranschen

Samhället förlorar 10 miljarder om året i uteblivna skatteintäkter på grund av oseriösa aktörer i byggbranschen. Detta måste få ett stopp nu! Det behöver bli obligatoriskt för alla att ha närvaroliggare, att lämna en enkel kontrolluppgift varje månad till Skatteverket och att rapportera utländsk arbetskraft från första dagen menade Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte. Vi vill ha tydliga entreprenadkedjor där vi tar ansvar för vilka som är på våra arbetsplatser och vi vill ha regler och kontroller som gäller för hela byggbranschen.

- Vi vill ju göra rätt och det blir mycket enklare om vi får rätt verktyg påpekade Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson.

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3278_newsImgAll

"Referenser hör hemma i kvalificeringsfasen"

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bevakar hur lagen om offentlig upphandling fungerar och tillämpas inom byggbranschen. Utskottet har fått signaler från medlemsföretagen att det råder osäkerhet kring hur upphandlare handskas med referenstagning. Fredagen den 15 november bjöd utskottet in till frukostmöte för att diskutera frågan tillsammans med Therese Klaar, upphandlingschef på Ekerö kommun.

» Läs mer

Evenemang LOU 15 nov 2013

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3279_newsImgAll

Ljuset i tunneln?

Positiva besked ska välkomnas. Före utsatt slutdatum för Stockholmsförhandlingen, om ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden och en ökad bostadsbebyggelse, presenterade regeringen idag ett konkret förslag på nio nya tunnelbanestationer.

» Läs mer

Infrastruktur 11 nov 2013

Hur värderas dina referenser i offentliga upphandlingar?

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjuder in till frukostmöte om referenstagning i offentliga upphandlingar fredagen den 15 november kl. 7.30–9.00. Niklas Kåvius, utskottets sekreterare och entreprenadjurist, berättar att utskottet fått anledning att lyfta denna fråga då flera medlemsföretag har hört av sig och upplever ett problem med referenstagning.

» Läs mer

Evenemang LOU 30 okt 2013

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3282_newsImgAll

Byggprognosen: Det står nästan still!

Stockholmare som åker i rusningstrafiken har nog fått uppleva att det nästan står still på vägarna och att man kan få stå still i kollektivtrafiken. Precis så still står det även när det gäller bygginvesteringarna i Stockholms län. Höstens konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar att de totala investeringarna bara ökar 1 procent från 2012 till 2014. Om tillväxtmotorn Stockholm inte ska stanna helt behöver vi trycka på gasen för investeringarna i både infrastrukturen och bostadsbyggandet.

» Läs mer

Statistik 16 okt 2013

Nyheter - Nyheter 2013 - ctl00_cph1_pg3283_newsImgAll

7 framtida trafiklösningar

Det brukar ju heta att framtiden redan är här, och när det gäller infrastrukturen i Stockholm ligger det nog mycket sanning i det. Att effektivisering och utbyggnad av befintlig kollektivtrafik är morgondagens melodi verkar experterna vara överens om.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 15 okt 2013

Hämta fler