Nyheter från 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2873_newsImgAll

En över 40-årig epok är över

Nu i december har Stockholms Byggmästareförenings Byggsiffran publicerats. Byggsiffran innehåller bland annat statistik över volymen påbörjade byggprojekt i Stockholms län, antal påbörjade bostäder samt arbetslösheten bland länets byggnadsarbetare. Den redovisar även statistik baserad på enkätförfrågningar som föreningen regelbundet genomför bland sina medlemmar. Byggsiffran säger i och med detta nummer farväl i sin nuvarande form, bland annat för att en lagändring gör att statistisk över byggnadstillstånd inte längre tas fram. Du kan läsa Byggsiffran här: www.stockholmsbf.se/byggsiffran.

» Läs mer

20 dec 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2864_newsImgAll

HR-nätverket samlades kring tema strejk och driftinskränkning

Den sista november var det årets sista träff med Stockholms Byggmästareförenings HR-nätverk. HR-nätverket samlas några gånger per år och det är framför allt personer från medlemsföretagen som arbetar med personal- och lönefrågor som träffas för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Denna gång handlade träffen om strejk och driftinskränkning. Hans Åkerlund från Stockholms Byggmästareförening som har lång erfarenhet av dessa frågor gick igenom vad företagen ska tänka på och hur uppsägning ska gå till enligt gällande lagar och avtal.

» Läs mer

30 nov 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2861_newsImgAll

Gå på kurs!

Nu är vårens kursutbud hos Stockholms Byggmästareförening klart och du kan boka din plats! Du kan ladda ner eller beställa kurskatalogen för att ta del av alla kurser eller läsa om dem här på webben.

» Läs mer

27 nov 2012

Vad är okej?

- De oseriösa aktörerna är beroende av den vita marknaden. Ju mer de får in foten där, desto starkare blir de. Och desto svagare blir ni, underströk Pia Bergman, Skatteverket, på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte på Nationalmuseum onsdagen den 21 november. Temat för kvällen var Vad är okej? Diskussion om lag och moral i affärsrelationer och engagemanget var stort hos både talare och publik.

» Läs mer

23 nov 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2851_newsImgAll

Byggbiz nr 6: PO Andersson vill ha konkurrens på lika villkor

Detta nummer av Byggbiz fokuserar på beställarnas ansvar att bekämpa svartarbete. På omslaget finner vi PO Andersson som var med och drev Nackaprojektet, där kommunen i samarbete med flera myndigheter och branschorganisationen drog upp riktlinjer för offentliga upphandlingar och id-kontroller.

» Läs mer

19 nov 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2839_newsImgAll

Medlemmarna i Södertälje bjöds på ”En säker arbetsplats”

”En säker arbetsplats” är ett projekt som Sveriges Byggindustrier har initierat och ansvarig för projektet är Charlotta Gottschalk Dieden. Charlotta var inbjuden till Södertälje Byggmästareförenings medlemskväll tisdagen den 13 november där hon berättade om projektet. Målbilden är en nollvision: inga olyckor ska inträffa på byggarbetsplatser i Sverige.

» Läs mer

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2829_newsImgAll

Nya medlemmar välkomnas

Stockholms Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustrier region Öst samlar regelbundet nya medlemsföretag för att presentera verksamheten och vad organisationerna gör för medlemmarna. Onsdagen den 31 oktober välkomnades sju nya medlemsföretag som fick en medlemsintroduktion och en miniutbildning i kollektivavtalet.

» Läs mer

31 okt 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2828_newsImgAll

Bostadsforum: Samsyn och farhågor kom upp till ytan

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms län) arrangerar årligen Bostadsforum där aktuella bostadspolitiska frågor debatteras och torsdagen den 18 oktober var det dags igen med bland annat bostadsminister Stefan Attefall bland talarna. Attefall presenterade inga direkta nyheter, men han gav en sammanfattning av de förslag som regeringen har lagt fram för att underlätta byggandet, bland annat ytterligare medel till länsstyrelserna för att korta handläggningstiderna för överklaganden. Attefall tog även upp att han tror att bostadspolitik kan bli en stor och viktig fråga inför valet 2014, eftersom bristen på bostäder blir allt mer tydligt.

» Läs mer

18 okt 2012

Nyheter - Nyheter 2012 - ctl00_cph1_pg2823_newsImgAll

Trafikverket utvecklar beställarrollen

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in till frukostmöte fredagen den 12 oktober under rubriken Hur tänker beställaren? Anders Karnestrand och Johan Karlsson från Trafikverket berättade om deras beställarroll och hur Trafikverket ska utveckla den framöver. 

» Läs mer

12 okt 2012

Hämta fler